Nyhet 05 juni 2019 12:45

Beslutat av kommunstyrelsen

Ny policy för konkurrensprövning och en norm för antalet parkerings- och cykelplatser vid ny- eller ombyggnationer. Det är några av de beslut som igår togs av kommunstyrelsen.

Ekonomisk uppföljning för Nykvarns kommun
Kommunstyrelsen godkände årets första budgetuppföljning, gjord efter tre månaders verksamhet, det vill säga den sista mars. I den ingår också helårsprognoser för alla verksamheter. I prognosen beräknas ett resultat enligt balanskravet på -30,8 mkr. Det är cirka 43 mkr lägre än resultatet i budgeten för 2019.

Av kommunens åtta politiska organ med budgetansvar bedöms fem klara verksamheten inom erhållen budget. Vård-och omsorgsnämnden räknar med ett underskott på 8 mkr, utbildningsnämnden ett underskott på 27, 8 mkr och valnämnden ett underskott på 200 tkr. Alla verksamheter har under våren tagit fram handlingsplaner för hur underskottet ska kunna minska genom olika besparingar.

Policy för konkurrensprövning
Konkurrensprövning innebär att pröva om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. Syftet med konkurrensprövning är bland annat att sänka kostnaderna, öka kvalitén, utöka tjänsteutbud, utveckla verksamheten, förstärka medborgarnas individuella inflytande och makt, öka valfriheten för personal och brukare samt främja det lokala näringslivet och/eller den sociala ekonomin.
Kommunstyrelsen är positiva till konkurrensprövning och skickade ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Parkeringsnorm
För att säkerställa det långsiktiga behovet av parkeringsplatser för boende i Nykvarn har kommunen tagit fram ett förslag till parkeringsnorm. Planen anger hur många parkerings- och cykelplatser flerbostadshus och småhus ska ha vid ny- eller ombyggnationer.

Senast uppdaterad: 05 juni 2019 12:50

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.