Nyhet 03 juni 2021 14:39

Beslutat av kommunstyrelsen

Principer för fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar, styrdokument för försäljning och köp av fastigheter och godkännande av upptagande av lån för genomförande av projekt Kvarteret Karaffen. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Kommunstyrelsen antog föreslagna fördelningsprinciper med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att se över dokumentet och komma med förslag på justering till kommunstyrelsens sammanträde i september.
Nykvarns kommun har tidigare saknat en fördelningsprincip för att uppnå en rättvis och likvärdig fördelning av tillgängliga tider för idrottsutövning. Nu har kommunen tillsammans med föreningslivet tagit fram ett förslag så fördelningen av tiderna ska vara så jämställd som möjligt mellan idrott, ålder och kön.

Tiderna fördelas från måndag till fredag i Lillhagahallen, Turingehallen, Björkestahallen, Furuborghallen, konstgräsplanen och Alcrofältet. På helgerna är idrottsevenemang och sanktionerade matcher och tävlingar prioriterade. Inomhus är det innebandy, basket, gymnastik och futsal i första hand och på utomhusanläggningarna prioriteras fotboll, tennis och andra idrotter som har sin verksamhet till största del utomhus.

Kommunstyrelsen antog riktlinjen för förvärv och försäljning av mark och bebyggda fastigheter.
Eftersom fastigheter är en viktig tillgång för kommunen är det viktigt att säkerställa transparens och tydlighet vid överlåtelser. Styrdokumentet tydliggör hur en försäljning ska genomföras med värdering och försäljning på öppna marknaden. En värdering eller mäklare ska anlitas för att säkerställa att försäljning sker till ett marknadsmässigt pris. Riktlinjerna behandlar också vilka överväganden och prioriteringar som kommunen ska göra vid frågor om köp och försäljning av mark och byggnader.

All försäljning och förvärv av kommunala fastigheter ska beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen godkände Nykvarnsbostäders (Nybo) ansökan om lån om 200 miljoner kronor för genomförande av Kv Karaffen 1 & 4 (Skogsvägen 3-27).
Eftersom lägenheterna på Skogsvägen 3-27 är i stort behov av renovering har styrelsen för Nybo tittat på olika lösningar för att kunna höja standarden i området. En studie visade att en renovering kostar lika mycket som att bygga helt nya hus. Därför har styrelsen tagit ett beslut om att husen ska rivas och på samma plats ska det istället byggas 105 nya lägenheter.

Nybo behöver ett lån på 200 miljoner kr för att kunna genomföra projektet. Eftersom investeringen leder till en positiv utveckling av kvarteret och området är kommunstyrelsen positiva till deras låneansökan. När Nybo får statsbidrag för projektet ska lånet återbetalas med motsvarande 10 % av det lånade beloppet. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Senast uppdaterad: 03 juni 2021 14:40

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.