Nyhet 03 december 2021 13:55

Beslutat av kommunstyrelsen

Första nattvandrarpriset och en etableringsstrategi för Stockholm Syd Mörby var ett par av de ärenden som togs upp vid kommunstyrelsens senaste sammanträde.

I början av året instiftade kommunstyrelsen ett pris för nattvandring som ska bidra till att skapa trygghet för medborgare, unga som vuxna, och öka medvetenheten kring trygghet hos skolungdomar i högstadiet. Priset på 10 000, 5000 och 2 500 kr delas ut till tre skolklasser i årskurs 7, 8 eller 9 i kommunen. Pengarna går till klasskassan.

Vid kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen meddelades vinnarna: klass 9G som fick första pris på 10 000 kronor, 8G som fick andra pris (5 000 kronor) och 8D som fick tredje pris (2 500 kronor). Priset delas ut vid kommunfullmäktigesammanträdet i december.

Etableringsstrategi

Kommunstyrelsen beslutade också om en ny etableringsstrategi för Stockholm Syd Mörby som utöver en nulägesanalys innehåller förslag på mål och inriktning för arbetet med området. De föreslagna målen är att skapa såväl intäkter till kommunen som kunskapsintensiva arbetstillfällen till befintliga och framtida Nykvarnsbor. Ett annat mål är att skapa ett starkt varumärke inom forskning, innovation och miljöutveckling som positivt bidrar till Nykvarns attraktivitet.

Kommunstyrelsen beslutade att detaljplanerna inte ska tillåta dagligvaruhandel som på sikt skulle dra aktiviteter från centrum. Sällanköp inom detaljvaruhandel ska dock tillåtas. När det gäller Mörby 7 ska inte de planer för testbana som funnits tidigare uteslutas i detaljplanearbetet.

Intentionsavtal om padel

Kommunen har en längre tid fört diskussioner med en exploatör om att bygga en padelhall på Furuborgsområdet. Mot bakgrund av diskussionerna, exploatörens intresse och den höga efterfrågan på padelhallar i Nykvarn godkände därför kommunstyrelsen ett intentionsavtal med den aktuella exploatören.

Senast uppdaterad: 03 december 2021 13:55

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.