Nyhet 15 september 2021 09:59

Beslutat av kommunstyrelsen

Arbetsordning för samråd för finskt förvaltningsområde och beslut om antagande av detaljplan för Berga Ö. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Kommunstyrelsen antog arbetsordningen för samråd för finskt förvaltningsområde.
Enligt riktlinjer för genomförande och uppföljning av ansvar inom finskt förvaltningsområde ska kommunen regelbundet hålla samråd med den sverigefinska minoriteten. Arbetsordningen fastställer hur samrådet genomförs.

Enligt arbetsordningen är kommunstyrelsens ordförande sammankallande och samordnare för finskt förvaltningsområde tar minnesanteckningar. Beroende på agendan deltar även representanter från förvaltningen. Samråden hålls två gånger om året.

Dagordningen publiceras på kommunens anslagstavla och hemsidan minst en vecka innan varje sammanträde. Anteckningarna publiceras sedan på hemsidan.

Samråden är öppna och deltagarna behöver inte vara anslutna till någon förening för att få delta.

Kommunstyrelsen antog detaljplanen för Berga ö.
Detaljplanen möjliggör för de allt fler permanentboende i området att ansluta sina fastigheter till kommunalt vatten och avlopp. Fastighetsägarna får även utökade byggrätter och en bättre trafikmiljö i form av bredare gator med gång- och cykelväg eller gångväg.

För att behålla områdets karaktär har detaljplanen bestämmelser som styr hur fasader och tak får se ut. Inga nya områden får heller bebyggas och viss parkmark ändras till kvartersmark och gata så att fastigheterna kan gå hela vägen ned till gatan. Gatorna ska också kunna breddas.

Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Senast uppdaterad: 15 september 2021 09:59

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.