Nyhet 16 september 2020 16:03

Beslutat av kommunstyrelsen

Nykvarns kommunkoncern ingår som minoritetsägare i fastighetsbolaget Nykilen Nykvarn AB, förslag till Överenskommelsen Nykvarn skickas på remiss till det lokala föreningslivet och återremittering av detaljplan för Baffeln 2 och 11, m.fl. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid gårdagens möte.

Nykvarns kommunkoncern AB (NKK) ingår som minoritetsägare i det nybildade fastighetsbolaget Nykilen Nykvarn AB.
Kommunen har under en längre tid drivit på för att få till ett Miljömotorcentrum i Nykvarn för att stärka fordonsindustrin i Stockholm och Mälardalsregionen. Projektet är ett samarbete med andra markägare i området, bland annat Kilenkrysset. Det är sedan 2018 klart att regeringen beslutade via Research Institutes of Sweden AB (RISE) att investera drygt en miljard kronor i två nationella testbäddar (SEEL) för framtidens elektrifierade fordon i Göteborg och Nykvarn. Nu har regeringen beslutat att investera drygt 1,2 miljarder i tre laboratorier. Anläggningen i Nykvarn kompletterar laboratorierna i Göteborg och Borås med ett tydligare fokus på tunga fordon och drivlinor.

För att säkra investeringen och dess framtid beslutade kommunstyrelsen att kommunen via Nykvarns kommunkoncern ingår delägarskap i ett gemensamt bolag där Kilenkrysset AB äger 80 procent och NKK äger 20 procent. NKK finansierar bolaget till ett värde om max 10 miljoner kronor. Finansieringen sker genom markvärdet för den aktuella tomten och får ta del av de hyresintäkter som fastigheten generar.

Kommundirektören har tagit ta fram ett förslag till överenskommelse mellan kommunen och föreningslivet.
Överenskommelsen beskriver den gemensamma viljan att stärka samverkan mellan föreningslivet och kommunen. Den vänder sig till kommunen, ideella föreningar, sociala företag, trossamfund, stiftelser, ekonomiska föreningar samt andra ideellt engagerade som finns i Nykvarn.

Med en överenskommelse blir det möjligt att förstärka varandra och finna lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Kommunen och föreningen som väljer att anta överenskommelsen förbinder sig till ett antal åtaganden. Kommunstyrelsen beslutade att överenskommelsen skickas på remiss till föreningslivet och andra intressenter.

Synpunkter skickas in till kommunen senast den 16 november 2020. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen första kvartalet 2021.

Återremittering av detaljplan för Baffeln 2 och 11, m.fl och exploateringsavtal.
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av flerbostadshus med cirka 30 lägenheter. Bebyggelsen grupperas kring ett centralt gårdsrum och stadsvillornas utseende och placering tar hänsyn till intilliggande villabebyggelse. Området ligger i tätorten cirka 400 nordväst om Nykvarns centrum.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet.

Senast uppdaterad: 16 september 2020 16:05

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.