Nyhet 17 februari 2021 17:10

Beslutat av kommunstyrelsen

Trygghetskapande åtgärder i Nykvarn och policy för fastigheter och lokaler antogs. Även lokalförsörjningsprocess med medföljande ansvarsfördelning och rollbeskrivning fastställdes. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Trygghetsskapande åtgärder:
Kommunstyrelsen beslutade att Furuborgshallen och Turingeskolan/idrottshallen kommer att vara kommunens trygghetspunkter vid kris. Där kan medborgaren få hjälp med eller tillgång till värme, vatten och el, inkvartering, hygien, mat, information, krisstöd och administration.

Kommunstyrelsen beslutade också att köpa in reservkraftaggregat med anslutningsmöjligheter till Furuborghallen och Turingeskolan. En tank på 10 m3 avsedd för nödvattenförsörjning på en trygghetspunkt och övrig utrustning som liggunderlag, filtar, värmefiltar, akutsjukvårdsutrustning, utrustning för registrering och bespisningsutrustning köps in år 2022.

Kommundirektören fick i uppdrag att teckna avtal för leverans, upphämtning och hyra av utrustning och bränsle, och att upprätta avtal för aktiv drift av trygghetspunkterna.

Organisation för trygghetspunkter godkändes enligt utredningens förslag och finansiering av trygghetspunkter för år 2022 skjuts till kommunstyrelsens mål och budgetarbete 2021 inför 2022.

Kommunstyrelsen beslutade också att instifta av pris till nattvandrande verksamhet i kommunen på 10 000 kr. Priset kompletterades med ett andra pris, 5000 kr, och ett tredje pris för 2500 kr. Priset delas ut till klasser i årskurs 7, 8 eller 9 som har flest nattvandrade vuxna och tillfaller klasskassan.

Policy för fastigheter/lokaler och lokalförsörjningsprocess:
Eftersom Nykvarn växer ökar behovet av lokaler, till exempel förskolor, skolor, vårdboenden och idrottsanläggningar. För att verksamheterna ska ha tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tid måste utbudet vara väl anpassat till det långsiktiga behovet.

För att nå dit behöver det finnas tydliga fastighetsstrategiska mål som redogör för hur kommunen ser på sitt bestånd och hur ett effektivt lokalutnyttjande uppnås. Bland annat ska kommunen genom aktiv och kostnadseffektiv lokalförsörjning satsa på miljömässigt hållbara fastigheter med god inom- och utomhusmiljö och lokalerna behöver vara dimensionerade och utformade efter verksamhetens behov.

Kommunstyrelsen antog policyn för fastigheter och lokaler och fastställde lokalförsörjningsprocessen med medföljande ansvarsfördelning och rollbeskrivning. Kommundirektören fick i uppdrag att ta fram reviderade delegationsordningar för berörda nämnder och kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad: 17 februari 2021 17:11

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.