Nyhet 25 februari 2022 08:07

Beslutat av kommunstyrelsen

Införande av kommunal hyresgaranti och ett yttrande om nationell plan för transportinfrastrukturen. Det var två av ärendena som togs upp vid kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Införande av kommunal hyresgaranti

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige om att införa kommunal hyresgaranti. Det betyder att kommunen kan hjälpa till med hyresgarantier för personer som har ekonomiska möjligheterna att betala för en egen bostad, men som ändå har svårt att hitta bostad med besittningsskydd. Hyresgarantin är ett sätt för kommunen att kunna uppfylla sitt ansvar för bostadsförsörjningen. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ansvara för hyresgarantin.

Nationell plan för transportinfrastrukturen

Kommunstyrelsen yttrade sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Planen handlar om drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar, investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar, åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan samt stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer.

Södertörnskommunerna har samverkat kring ett gemensamt yttrande, som bland annat handlar om ny passage för Södertälje kanal och finansieringen av tvärförbindelse Södertörn. Det finns också ett särskilt yttrande från Nykvarns kommun som handlar om att kommunen vill göra det möjligt att bygga en ny av- och påfart vid E20 i kommunens västra del.

Senast uppdaterad: 25 februari 2022 08:07

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.