Nyhet 22 januari 2020 09:35

Beslutat av kommunstyrelsen

En ny utredning ska göras för att eventuellt flytta teknisk och ekonomisk drift till ett eget bolag, utredning om lokalanskaffning och detaljplanen för Nykvarn 10:17 och 10:25 m.fl. ”Gamla IP” går på granskning inom kort. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid gårdagens möte.

Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett förutsättningarna för att starta ett nytt bolag som ska hantera förvaltningen av kommunens samtliga bebyggda fastigheter och att kommunen lämnar ett utökat förvaltningsuppdrag till bolaget.

På uppdrag av kommundirektören har konsultföretaget Svefa tittat på fyra alternativa lösningar. Kommunstyrelsen beslutade att anta förslaget om att bilda ett nytt dotterbolag i Nykvarns kommunkoncern. Det nya bolaget och Nykvarnsbostäder föreslås hitta synergier och köpa tjänster av varandra för att effektivisera driften.

Kommundirektören fick i uppdrag att fram underlag för att bilda ett nytt aktiebolag och att ta fram avtal och ägardirektiv mellan kommunen och det nya bolaget, och mellan kommunen och AB Nykvarnsbostäder. Ärendet redovisas till kommunstyrelsen i oktober. Slutligt beslut ska tas av kommunfullmäktige.

Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en utredning om för- och nackdelar med att äga respektive hyra kommunens verksamhetslokaler, till exempel vårdboenden eller förskolor.

Utredningen visar att det finns inget entydigt svar på om kommunen ska äga sina verksamhetslokaler själv eller hyra. Det finns både för- och nackdelar med båda alternativen men utredningen anser att på längre sikt så är det ofta positivt att äga men på kort sikt kan hyresalternativet föredras. Utredningen visar också på några möjliga tillvägagångssätt för hur lokalanskaffningen kan gå till. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna utredningen.

Förvaltningen tittar nu vidare på de verksamhetslokaler som finns i de olika nämndernas lokalplaner och i den kommunövergripande strategiska lokalförsörjningsplanen. Återredovisningen till kommunstyrelsen sker i juni i samband med nästa års budgetarbete.

Detaljplan för Nykvarn 10:17 och 10:25, m.fl., ”Gamla IP” går på granskning Planens syfte är att möjliggöra byggandet av 90-100 lägenheter i två till fem våningar på gamla idrottsplatsen. Förslaget har varit på samråd tidigare och bland annat har antalet lägenheter har justerats utifrån de synpunkter som kom in.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna planförslaget och låta förvaltningen ställa ut planhandlingar för granskning.

Senast uppdaterad: 22 januari 2020 09:37

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.