Nyhet 07 april 2022 15:25

Beslutat av kommunstyrelsen

Miljöredovisning, genomlysning av kulturskolan, årsredovisning och detaljplan för Mörby 6. Det var några av ärendena som togs upp vid kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Miljöredovisning

Miljöredovisningen är en årlig uppföljning av kommunens arbete med att nå målsättningar gällande fem prioriterade områden i kommunens miljöprogram:

1. Ett tryggt och hållbart samhälle.
2. Hållbart byggande.
3. Hållbara transporter, resor och energianvändning.
4. Hållbara livsmiljöer för natur och människor.
5. En hållbar konsumtion och giftfri miljö.

Måluppfyllelsen för 2021 är god och arbetet med miljöfrågor har ökat sedan kommunen antog miljöprogrammet. Kommunstyrelsen har godkänt miljöredovisningen för 2021 och nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige för godkännande.

Genomlysning av kulturskolan

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av Nykvarns kulturskola. Målsättningen med kulturskolans verksamhet bör vara att så många som möjligt kan ta del av undervisningen. Sålunda bör en genomlysning syfta till att utveckla utbudet och skapa fler likvärdiga möjligheter till skapande för barn och unga. Uppdraget med genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i september.

Årsredovisning

Kommunens resultat för år 2021 är +20,7 mnkr och resultatet enligt balanskravet är +19 mnkr. Kommunens verksamheter har en positiv budgetavvikelse vilket är första gången sedan 2017. Måluppfyllelsen visar att 88 % av fullmäktiges strategiska mål får omdömet god eller mycket god. Detta innebär att kommunens verksamhet bedöms ha nått en god ekonomisk hushållning 2021. Kommunstyrelsen har godkänt redovisningen och förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige att besluta om.

Detaljplan för Mörby 6

Kommunstyrelsen godkände planförslaget för Mörby 6 och planförslaget ska ställas ut för granskning. Mörby etapp 6 är en del av pågående verksamhetsutveckling i Stockholm syd. Planområdet för Mörby 6 utgör den mark som ligger mellan etapp 5 och Ånsta/Södertälje. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde inriktat på verksamheter, logistik, industri, kontor och handel inom ramen för logistikområdet Stockholm syd. En mindre del av planen kommer att kunna användas för idrottsverksamhet.

 

Senast uppdaterad: 07 april 2022 15:26

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.