Nyhet 05 februari 2020 11:57

Åtgärdspaket gav lägre underskott

I början av 2019 såg det ut som att kommunen skulle gå nära 31 miljoner minus. Tack vare åtgärdspaket och ökade skatteintäkter har underskottet till viss del hämtats upp och beräknas landa på 12 miljoner.

Under onsdagen samlades kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges presidium tillsammans med förvaltningsledningen för bokslutsdialog och samtal om framtida budget.

Kommunens underskott beror till största del på att kostnaderna för vård och omsorg samt utbildning har ökat på grund av stor inflyttning till Nykvarn. Kommunen har även haft större pensionsavsättningar än beräknat, cirka 9,7 miljoner.

Nykvarns kommuns underskott för 2019 beräknas landa på 12 miljoner.

- Det kostar att växa och det är precis vad vi gör här i Nykvarn. En kommun som expanderar kräver mer infrastruktur, skolor och omsorg. Inflyttningen är positiv även om det ger oss ett underskott i kassan initialt. Jag ser ljust på Nykvarns framtid, säger Bob Wållberg, kommunstyrelsens ordförande.

Kommundirektör Frida Nilsson konstaterar att det har varit ett kärvt år men att vård och omsorg och utbildning har arbetat målmedvetet för att minska underskotten.

Utbildningnämnden har sänkt sina kostnader genom att bland annat omförhandla avtal, minska personalkostnader och minska livsmedelskostnader.

Vård- och omsorgsnämnden har sparat genom att minska antalet timanställda, ta hem vårdplatser och säga upp lokaler som använts i verksamheterna.

- Medarbetare och chefer har arbetat både kreativt och samlat med att komma till rätta med underskotten. Jag är stolt över hur alla tillsammans har hjälpts åt. Arbetet med att få en ekonomi i balans fortsätter under innevarande år, säger Frida Nilsson, kommundirektör.

De 12 miljonerna som kommunen gått back måste kommunen täcka de kommande tre åren, 2021-2023.

- Även om verksamheterna påbörjade sina åtgärder redan i början av 2019 tar det tid innan man får effekt. Vi räknar med att Nykvarns kommun ska ha en budget i balans 2021. Kommunen har i grunden en god ekonomi, men har haft svårt att hålla budget när skatteintäkterna har ökat långsammare än prisutvecklingen. På lång sikt ser det bättre ut, säger Percy Carlsbrand, ekonomichef i Nykvarns kommun.

Senast uppdaterad: 05 februari 2020 11:57

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.