Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter är sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar. Nationella minoritetsspråk är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

För att kallas nationell minoritet ska gruppen ha:

  • en uttalad samhörighet och en icke-dominerande ställning i samhället
  • en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet
  • en vilja och strävan att behålla sin identitet
  • historiska eller långvariga band med Sverige

Alla fem grupperna har funnits i Sverige under lång tid. Romer sedan 1500-talet, judar från 1600-talet, finnar och tornedalingar sedan medeltiden och samer från urminnes tider.

Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har minoriteterna särskilda rättgheter. Lagens allmänna bestämmelser gäller för alla fem nationella minoriteter. Kommunen ska:

  • informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och vilket ansvar de själva har enligt minoritetslagen
  • skydda och främja de nationella minoritetsspråken och främja möjligheten att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
  • främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket
  • ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt. Samråd ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande
  • särskilt främja barn och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar
  • anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Minoritetslagen innehåller också särskilda bestämmelser om förstärkt skydd för språk i de så kallade förvaltningsområden. Nykvarns kommun är sedan 2015 med i finskt förvaltningsområde. Läs mer om det här.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.