Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutade organet i kommunen. Fullmäktige väljs av kommuninvånarna vart fjärde år och är det enda organ där politikerna är direkt folkvalda.

Nykvarns fullmäktige har 31 ledamöter och 19 ersättare från åtta partier. Nykvarnspartiet, Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet under mandatperioden 2018-2022

Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, fastställa skattesats samt besluta om budget, taxor och avgifter. Det är också fullmäktige som beslutar om hur kommunen ska vara organiserad. Politiker i nämnder och styrelser utses av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun 2018-2022

Offentliga möten

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång i månaden på en torsdag. Med början klockan 18.00 i salongen Qulturum Sländan, Centrumvägen 26, Nykvarns Centrum. Var mötet hålls framgår av kallelse och anslag. Sammanträdena är offentliga och vem som helst får komma och lyssna.

I anslutning till kommunfullmäktige anordnas ett politikercafé klockan 19.00 där du som kommuninvånare kan sitta ner och diskutera aktuella frågor med politikerna.

Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Länstidningen Södertälje och på kommunens elektroniska anslagstavla via hemsida en vecka innan. Där framgår vilka ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. En av presidiets uppgifter är att leda kommunfullmäktiges sammanträden. Presidiet utgör kommunfullmäktiges valberedning och kan även föreslå, tillsätta och avsluta tillfälliga beredningar.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.