Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Resor och kommunikation – nära till och från

Vår kommun har ett strategiskt geografiskt läge.
En växande Stockholmsregion och ett växande Mälardalen skapar goda förutsättningar för Nykvarns fortsatta utveckling. För att nyttja lägets fördelar krävs goda kommunikationer, både inom och i anslutning till kommunen. År 2035 är Nykvarn nära och tillgängligt, både till och från.

Målbild 2035

1. Nykvarn är ännu närmare Stockholm, Södertälje, Eskilstuna och Strängnäs genom goda förbindelser med kollektiv- och biltrafik.

2. Centrala Nykvarn, Sundsvik och Taxinge hänger tydligt ihop och det är enkelt att ta sig mellan kommunens olika områden.

3. År 2035 har möjligheterna att cykla i Nykvarn utvecklats. Det har minskat bilberoendet och fört oss närmare grannkommunerna.

4.Bra internet är tillgängligt i hela kommunen vilket tar Nykvarn närmare världen. Det går lika enkelt att arbeta eller studera från altanen som från kontoret.

5. Varje förskole- och skolelev har en säker väg till och från skolan.

 

Det här gör vi för att komma dit

1. Vår position vid Stockholms länsgräns tas tillvara med ett fördjupat samarbete med våra grannkommuner i Södermanland, kommuner utmed Svealandsbanan, Mälardalen och de övriga Mälarkommunerna. Nykvarns kommun arbetar aktivt med att vårda relationerna med kollektivtrafikens aktörer i hela regionen. Kommunen är en drivande kraft för att förverkliga ytterligare avfarter från E20 samt att få till tätare och mer pålitliga tåg- och bussavgångar.

2. Vi verkar för att medborgarna enkelt kan ta sig runt inom kommunen, genom en ringlinje för buss samt goda tvärkopplingar mellan orterna i kommunen.

3. Nykvarns kommun främjar utbyggnaden av cykelvägar. Cykel- och gångvägar är en självklar del i planeringen av nya bostadsområden och av vägar för biltrafik. Tydlig skyltning, separerade körbanor och jämställd snöröjning är exempel på aktiviteter som prioriteras. Genom ett nära samarbete med Nykvarns grannkommuner hänger gång-, cykel- och bilvägar bättre samman över kommungränserna.

4. Nykvarns kommun främjar utbyggnad av bredband, fibernät och digitala tjänster. Den fortsatta fiberutbyggnaden följer nationella mål om tillgänglighet till bredband. Vi tar tillvara digitaliseringen och dess möjligheter för en fortsatt god samhällsutveckling.

5. Vi utgår ifrån det gående eller cyklande barnets perspektiv när nya vägar och områden planeras.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.