Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Leva och bo - nära hela livet

Nykvarn är ett småskaligt samhälle som tänker stort.
Naturen och brukshistorien är en viktig del av Nykvarns identitet. När kommunen växer och bygger nytt med syfte att tillgodose boendebehov för olika skeden i livet är det centralt att förvalta och tillgängliggöra naturområden. Nykvarn ska vara en plats med möjlighet att växa och där livets alla behov finns tillgodosedda, det gör att Nykvarn kan vara nära medborgaren genom hela livet.

Målbild 2035

1. I Nykvarn kan du göra hela livsresan. Här finns boende och samhällsservice för alla behov.

2. Nykvarn är en växande kommun år 2035 och ny bebyggelse kompletterar den befintliga miljön på ett hållbart sätt. Det gör Nykvarn till en trygg plats och en vacker kommun.
Stråket längs Mälaren erbjuder aktiviteter för såväl boende som besökare.

3. Samtidigt som miljön värnas ges fler människor möjlighet att leva intill Mälaren.

4. Den gula forssländan lever och frodas vid sjön Yngern.

Det här gör vi för att komma dit

1. Nykvarn tar fram ett uppdaterat bostadsförsörjningsprogram. Programmet bidrar till en kontinuerlig och stabil samhällsutveckling och är en byggsten i kommunens goda samhällsplanering. Nykvarn arbetar aktivt för att samhällsservice görs tillgänglig i takt med att nybyggnation sker. Vi verkar för en bredd av boendeformer som passar både yngre och äldre. Den kommunala samhällsservicen värnas och prioriteras för att hålla hög kvalitet.

2. I vår kommun byggs attraktiva och efterfrågade boendeformer med en medveten arkitektonisk gestaltning och hållbarhet i fokus. Genom att aktivt söka samarbeten med andra aktörer verkar vi för att kommunen ska vara en trygg, säker och hållbar plats att leva och bo i. 

3. Nykvarns kommun arbetar för att Mälarstråket är tillgängligt och levande året runt. Vi verkar för att vatten och avlopp ska finnas tillgängligt för de boende vid Mälaren. Bad, båt och aktiviteter på vattnet utgår i framtiden från nya småbåtshamnar i Taxinge och Sundsvik.

4. Sjön Yngern görs tillgänglig för besökare utan att göra avkall på kvalitet och natur. Nykvarns kommun verkar för att kommunalt vatten och avlopp runt Yngern ska finnas tillgängligt för så många boende som möjligt. Bad, båt och andra aktiviteter utförs sida vid sida med den utmärkande gula forssländan som lever och frodas i sjön även år 2035.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.