Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Gemenskap och aktiviteter – nära varandra

I vår kommun är det naturligt att engagera sig. Medborgarnas engagemang för människor i Nykvarn nära varandra. Närheten skapar trygghet och goda förutsättningar för samarbete. Samarbetet sker såväl kulturellt och informellt som professionellt. Detta vill vi värna om på resan mot år 2035.

Målbild 2035

1. I Nykvarn är det enkelt som medborgare att engagera sig i kommunens utveckling. Dialogen mellan kommun och medborgare är kontinuerlig, transparent och tydlig.

2. Det är lätt att ha en aktiv vardag med friluftsliv och idrott i Nykvarn. Våra natur- och friluftsområden är attraktiva och tillgängliga besöksmål.

3. I Nykvarn, Taxinge och Sundsvik finns mötesplatser och lekplatser som bjuder in till kultur och aktivitet.

4. I Nykvarn är det helt, rent, snyggt och tryggt på gator, torg och i parker.

Det här gör vi för att komma dit

1. Leveransen av god service och god kvalitet till Nykvarnsborna har högsta prioritet. Vi strävar efter att engagera medborgare tidigt i processer genom god dialog och framförhållning. Nykvarns kommun är en lärande organisation som lyssnar på invånare och andra aktörer som kommer i kontakt med kommunen. Nykvarns kommun är en 24/7-kommun, det innebär att många tjänster finns tillgängliga digitalt under dygnets alla timmar.

2. Vi arbetar för att utveckla Furuborgsområdet som mötesplats för den sport- och friluftsintresserade oavsett ålder. Grönområden och friluftsliv får blomstra genom god planering och medveten utveckling. De kommunala friluftsbaden utvecklas fram till år 2035.

3. Vi verkar för att det finns fler lokaler för föreningsliv och kulturella aktiviteter, såväl i centrala Nykvarn som i Taxinge och Sundsvik. I takt med att Nykvarn växer görs nya möteslokaler, mötes- och lekplatser tillgängliga, både utomhus och inomhus.

4. Vi arbetar nära med polis och andra aktörer för att förebygga brott och stärka tryggheten. Nykvarns unika Folkets park tas tillvara och utvecklas. Det blir en plats för såväl tradition som nytänkande.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.