Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Så styrs Nykvarns kommun

Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunfullmäktige beslutar om strategiska målområden och prioriterade mål som kommunen som helhet ska arbeta mot för att nå sin av kommunfullmäktige antagna Vision 2035.

Kommunens organisation styrs utifrån de politiska målsättningarna som beslutats av kommunens förtroendevalda politiker. Syftet med styrmodellen är att kommunens verksamheter uppnår visionen, målen samt god ekonomisk hushållning och att de politiskt fattade besluten får genomslag i hela organisationen.

Vision 2035 styr kommunutvecklingen i önskad framtidsriktning

Vision 2035 är ett politiskt beslutat styrdokument som är övergripande för hela kommunen och utgångspunkt för kommunens styrmodell. Visionen ska säkerställa att kommunens resurser prioriteras på rätt sätt, nu och i framtiden.

Skiss som föreställer ett hus med fyra delar. Högst upp, på taket, syns visionen. Längst ned finns olika rutor som symboliserar kommunens organisation och medarbetare.

Huset visar hur kommunen styrs samt hur mål och vision förhåller sig till varandra. Huset består av fyra delar: högst upp finns taket - Vision 2035. På den översta våningen finns styrdokument. Den mellersta våningen i huset representerar styrningen med tillhörande målbild som riktar sig utåt till kommunens invånare och andra intressenter. Kommunens förtroendevalda beslutar om vad som ska göras medan organisationen ansvarar för hur arbetet ska genomföras. Den nedersta våningen i huset symboliserar målbilden som riktar sig mot kommunens organisation och medarbetare.

Styrdokument

Verksamheten i Nykvarns kommun styrs av lagstadgade styrdokument. Styrdokumenten kan regleras i en lag eller i andra specifika standardkrav. Det kan också regleras av kommunens egna policyer, strategier, riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige, kommunens nämnder eller av förvaltningen.

Kommunfullmäktiges strategiska mål

Kommunen har indelat sina sex övergripande mål i fyra strategiska perspektiv i syfte att nå Vision 2035. Målen är kommunfullmäktiges övergripande strategiska mål som oftast gäller under en mandatperiod.

Perspektiv utåt: Kommunens invånare och andra intressenter

Kommunens invånare och andra intressenter övergripande strategiska perspektiv visar målsättningar och värden som kommunen skapar och förmedlar utåt.

Kommunfullmäktiges övergripande mål inom perspektivet

  • Nykvarns kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i
  • Kommunens invånare ska vara nöjda med den kommunala servicen
  • Kommunens invånare ska ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet

Perspektiv inåt: Tre perspektiv som riktar mot organisationen

I Nykvarns kommuns styrmodell finns tre övergripande strategiska perspektiv som riktar sig inåt mot organisationen:

  • Medarbetare
  • Process och utveckling
  • Ekonomi

De tre övergripande perspektiven avspeglar målsättningar som ska skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete inom kommunens organisation.

Kommunfullmäktiges strategiska mål inom perspektivet:

  • Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare (Medarbetare)
  • Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet (Process och utveckling)
  • God ekonomisk hushållning (Ekonomi)
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.