Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kommunens organisation

Kommunen är en politiskt styrd organisation, det vill säga förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder beslutar om kommunens verksamheter.

Politisk organisation

Kommunen styrs av politiker, som även kallas förtroendevalda. Politikerna väljs i allmänna val vart fjärde år. Det ger dig som medborgare en möjlighet att påverka hur beslut ska fattas. Du har även möjlighet att själv gå med i ett parti och kandidera i ett val. 

Den politiska ledningen i Nykvarns kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter. Fullmäktige beslutar även om vilken skatt du som medborgare ska betala till kommunen.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför fullmäktige och ger förslag till beslut.

Nykvarns kommun har även fyra även nämnder, med ansvar för olika områden. Ledamöterna i nämnderna utses av kommunfullmäktige. Nämnderna beslutar om övergripande mål inom sitt ansvarsområde liksom om detaljbudget och uppföljning.

Den politiska ledningen, majoriteten, i Nykvarns kommun för mandatperioden 2018-2022 består av Nykvarnspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet.

Organisationsschema över politiska strukturen, från kommunfullmäktige till olika nämnder


Förvaltningsorganisation

I Nykvarns kommun är alla verksamheter samlade i en förvaltning, som består av ett antal kontor och avdelningar. Kommundirektör Frida Nilsson är den högsta tjänstemannen.

Kommunförvaltningen sköter den löpande verksamheten, förbereder och utreder ärenden samt genomför de politiska beslut som fattas. Sammantaget har Nykvarns kommun ca 638 tillsvidare- och visstidsanställda varav de flesta arbetar inom vård, förskola och skola.

Organisationsschema över förvaltningen, från kommundirektören i topp till de olika kontoren och deras verksamheter.
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.