Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kommunens organisation

Kommunen är en politiskt styrd organisation, det vill säga förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder beslutar om kommunens verksamheter.

Politisk organisation

De förtroendevalda politikerna väljs i allmänna val som hålls vart fjärde år. Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och styrelser.

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och till uppgifterna hör bland annat att besluta om kommunens organisation. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet. Nykvarns kommun har även fyra verksamhetsnämnder, vars ledamöter utses av kommunfullmäktige. Nämnderna beslutar om övergripande mål inom sitt ansvarsområde liksom om detaljbudget och uppföljning.

Den politiska ledningen i Nykvarns kommun för mandatperioden 2018-2022 består av Nykvarnspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet.

Organisationsschema över politiska strukturen, från kommunfullmäktige till olika nämnder


Förvaltningsorganisation

I Nykvarns kommun är alla verksamheter samlade i en förvaltning, som består av ett antal kontor och avdelningar. Kommundirektör Frida Nilsson är den högsta tjänstemannen.

Kommunförvaltningen sköter den löpande verksamheten, förbereder och utreder ärenden samt genomför de politiska beslut som fattas. Sammantaget har Nykvarns kommun ca 638 tillsvidare- och visstidsanställda varav de flesta arbetar inom vård, förskola och skola.

Organisationsschema över förvaltningen, från kommundirektören i topp till de olika kontoren och deras verksamheter.
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.