Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Personuppgifter och dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas av Nykvarn. Du har också rätt att få en kopia på uppgifterna.

Om dina personuppgifter behandlas av kommunen har du rätt att få informa­tion om detta, både när upp­gifterna samlas in och när du som är registrerad begär det.

Begär registerutdrag

Om du vill ta reda på vilka uppgifter om dig som finns registrerade i kommunen är det enklast att använda kommunens blankett "Begäran om registerutdrag”. Lämna in blanketten eller skicka den till servicecenter@nykvarn.se. Du kan också posta den till:

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Du har rätt att begära registerutdrag om dig själv och för barn du är vårdnadshavare för. Du kan också begära utdrag om du företräder någon annan med fullmakt eller är god man, förvaltare eller förmyndare för någon. Skicka i så fall med en intygad kopia av din legitimation eller legitimera dig vid ditt besök i servicecenter. Om du är ställföreträdare eller har fullmakt ska du också bifoga intyg på detta.

Ett registerutdrag ska lämnas ut inom 30 dagar från det att vi har fått din begäran.

Rättning av personuppgifter

Upptäcker du att en personuppgift är felaktig, ofullständig eller irrelevant har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller i vissa fall raderas. Kontakta i så fall kommunen via kommun@nykvarn.se.

Radering av personuppgifter

Under vissa förhållanden har du enligt dataskyddsförordningen rätt att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli glömd”). Det kan till exempel gälla om

  • personuppgifterna inte längre är nödvändiga utifrån det ändamål de samlats in för,
  • du vill återkalla ett samtycke,
  • du har invänt mot behandlingen och det saknas skäl för kommunen att fortsätta behandlingen, personuppgifterna har behandlats olagligt.

Däremot har du inte rätt att radera dina personuppgifter om de behövs

  • för att kommunen ska kunna utöva sin yttrande- och informationsfrihet,
  • för att kommunen ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lag,
  • för arkiv, vetenskaplig eller historisk forskning eller statistik,
  • för rättsliga anspråk.

Dataskyddsombud

Om du har frågor kring person­upp­gifts­behand­lingar eller om dina felaktiga personuppgifter inte rättas kan du kontakta kommunens dataskyddsombud som ser till att rättelse sker.

Du når dataskyddsombudet på dataskyddsombud@nykvarn.se eller via växeln, tel. 08-555 010 00.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Nykvarns kommun behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.