Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Finskt förvaltningsområde

Nykvarns kommun är finskt förvaltningsområde sedan den 1 februari 2015. Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda viss service på finska.

Syntolkad film

Sverige har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Samer, finnar, tornedalingar, romer och judar har funnits i landet under mycket lång tid. Deras språk och kulturer är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv. Dessa grupper utgör de svenska minoriteterna. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Lagen syftar till att värna om minoriteterna och stärka deras rättigheter. Enligt lagens så kallade grundskydd har minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och inflytande. Grundskyddet omfattar alla minoritetsgrupperna. Lagen omfattar också bestämmelser om förstärkt skydd för samiska, finska och meänkieli i förvaltningsområdena.

I Nykvarn har cirka 22 % av kommunmedborgarna någon slags finsk bakgrund. Kommunen ingår sedan den 1 februari 2015 i det finska förvaltningsområdet vilket innebär att den som talar finska har ett förstärkt skydd och särskilda rättigheter. Det förstärkta skyddet innebär att den som talar finska har:

Rätt att kommunicera på finska

Den som önskar det har rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen. Kommunen ska arbeta för att kunna ge muntligt svar på finska samt på begäran en skriftlig översättning av beslut som berör den enskilde. Kommunen kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på finska.

Rätt till finskspråkig verksamhet

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska inom olika verksamheter. Kommunen ska arbeta för att kunna erbjuda äldreomsorg och förskola helt eller till väsentlig del på finska om någon önskar det.

Rätt till inflytande

Nykvarns kommun som förvaltningskommun ska också ge minoritetsgruppen inflytande och delaktighet i frågor som berör dem. 

Kontaktuppgifter till kommunikatören/projektledaren som ansvarar för arbetet med det finska förvaltningsområdet i samverkan med den finskspråkiga befolkningen:

Sari Kyhälä
E-post: sari.kyhala@nykvarn.se
Telefon: 08-555 011 19

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.