Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Offentlighet och sekretess

Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen.

Vad innebär sekretess?

Handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess brukar kallas hemliga handlingar eller sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskildas personliga förhållanden eller ekonomiska intressen.

Vem avgör om en handling är hemlig?

I offentlighets- och sekretesslagen finns det regler för vilka uppgifter som är hemliga inom olika typer av verksamheter och som därmed kan skyddas. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vilka handlingar som är hemliga. Om du skickar ett brev till kommunen och skriver ”hemligt”, ”förtroligt” eller ”konfidentiellt” på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte lagen uttryckligen säger att brevets innehåll ska vara hemligt. Det är alltså inte du själv som bedömer om en handling är hemlig eller inte. Den bedömningen görs av kommunen utifrån de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Vem får se sekretesskyddade handlingar?

Uppgifter som enligt lag omfattas av sekretess har du som medborgare generellt sett inte rätt att ta del av. Undantaget är om handlingens innehåll rör dig själv eller någon närstående som lämnat sitt medgivande till det. Kommunens tjänstemän och politiker får endast se de uppgifter som de behöver för att kunna utföra sitt arbete och fatta korrekta beslut. Sekretesskyddade uppgifter är alltså hemliga och oåtkomliga för alla utom de som arbetar med det specifika ärendet.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.