Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Diarium och arkiv

I ett diarium hittar du handlingar som är inkomna till, skapade av eller som har skickats från Nykvarns kommun.

Beställa kommunala handlingar

Om du behöver beställa handlingar från kommunen är det enklast att göra det via vårt formulär för att beställa handlingar. Det kan vara äldre handlingar, till exempel ett betyg som utfärdats efter 1999, eller nyare. Om din begäran innebär en kostnad kommer handläggaren att meddela dig detta.

Diarium

I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter som till exempel inkommen och utgående post. Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen. Varje nämnd i kommunen har ett diarium som sköts av en registrator.

Arkiv

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning och för forskningens behov. Om du har frågor om kommunens arkiv kan du kontakta kommunens arkivarie på telefon 08-555 014 83, e-post kommunarkivet@nykvarn.se

Allmän handling

Att en handling är allmän betyder att den är offentlig och att du får läsa handlingen hos myndigheterna. Som medborgare har du oftast rätt att få veta vad som händer i kommunen. Du kan alltid höra av dig till kommunen och berätta vilka handlingar du vill läsa. Handlingar som är offentliga och där det inte gäller sekretess på informationen, ska du snabbt få läsa. Kontakta kommunens registrator via telefon 08-555 010 04 eller e-post kommun@nykvarn.se för att ta del av handlingar.

Vill du läsa gamla handlingar före 1999 ska du istället vända dig till Södertälje Stadsarkiv.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.