Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Radering av personuppgifter

Du har, under vissa förhållanden, enligt GDPR rätt att få dina personuppgifter raderade (ofta kallad ”rätten att bli glömd”) enligt artikel 17.

Detta är ingen generell rätt utan begränsas till vissa specifika fall, till exempel:

  • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga utifrån det ändamål de samlats in för.
  • Du vill återkalla samtycke, i de fall samtycket varit grund för behandling.
  • Du har invänt mot behandling (enligt artikel 21) och det saknas berättigade skäl för att kommunen får fortsätta behandlingen.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Undantag i rätten att bli raderad:

  • När personuppgifterna behövs för att kommunen ska kunna utöva yttrande- och informationsfrihet.
  • När personuppgifterna behövs för att uppfylla rättslig förpliktelse, myndighetsutövning som åligger Nykvarns kommun med stöd i gällande lag eller utifrån ett allmänt intresse. Detta gäller bl.a. (men inte enbart) enligt offentlighets- och sekretesslagen, kommunallagen och förvaltningslagen, samt de sektorsspecifika lagar som gäller för olika nämnders verksamheter.
  • För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål.
  • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.