Kungörelse om inkommen ansökan

Fastighet: Grytan 18
Ärendenummer: BYGG.2022.7

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal, från kontor till gym och restaurang t.o.m. 2023-06-01 har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Förslaget avviker från gällande detaljplan genom att byggnaderna är placerade på mark som är avsedda för parkering. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2022-02-10 till
Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn

eller till
bygglov@nykvarn.se

Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.