Kungörelse om förhandsbesked

Fastighet: Ströpsta 3:32
Ärendenummer: BYGG.2021.266

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Då platsen ligger utanför detaljplanerat område ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-09-21 till
Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn

eller till
bygglov@nykvarn.se

Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.