Kungörelse om bygglovsansökan

Fastighet: Nykvarn 10:17 och Nykvarn 10:27
Ärendenummer: BYGG.2021.95

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av skyltar t om 2024-06-30 har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Förslaget avviker från gällande detaljplanen genom att skyltarna placeras på parkmark. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-05-31 till
Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn

eller till
bygglov@nykvarn.se

Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.