Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 17.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Anslagstavla

Välkommen till Nykvarns kommun digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i biblioteket. Enligt den nya kommunallagen som träder i kraft den 1 januari 2018 ska varje kommun ska ha en digital anslagstavla på sin webbplats.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Bygg och miljönämnden

Utbildningsnämnden

Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-06-18

Instans: Utbildningsnämnden § 61-70

Datum för tillkännagivande: 2019-06-20

Sista datum för överklagande: 2019-07-11

Länk till protokolletöppnas i nytt fönster

Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-25

Instans: Utbildningsnämnden, § 28-31

Datum för tillkännagivande: 2019-04-26

Sista dagen för överklagande: 2019-05-17

Länk till protokollet

Vård och omsorgsnämnden

Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-10

Instans: Vård och omsorgsnämnden

Datum för tillkännagivande: 2019-06-18

Sista dagen för överklagande: 2019-07-09

Länk till protokoll

Valnämnden

Sociala utskottet

Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-06-10

Instans: Sociala utskottet

Datum för tillkännagivande: 2019-06-18

Sista datum för överklagande: 2019-07-09

Protokollet förvaras på vård- och omsorg, Nykvarns kommun


Kungörelser och underrättelser

Kungörelser och underrättelser

Digitaliserings utskottet

Kultur och fritids utskott

Södertörns brandförsvar

Tillkännagivande av justerat protokoll


Instans: Södertörns Brandförsvarsförbund

Protokollet från Södertörns brandförsvaröppnas i nytt fönster

 

Prenumerera

Om du skriver in din e-postadress så får du meddelade om när denna sidan uppdateras.

Överklaga beslut enligt kommunallagen

Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska vara skriftligt och ges in till förvaltningsrätten.

I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har publicerat informationen på den officiella anslagstavlan på kommunens webbplats.

Domstolen kan upphäva kommunens beslut om:

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.   
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.