Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Anslagstavla

Här hittar du kommunens anslag som publiceras enligt lag.

Från det att ett beslut har publicerats här på anslagstavlan här du rätt att överklaga det inom tre veckor. Ett villkor för detta är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur du överklagar beslut

Hitta aktuella handlingar till kommunens politiska sammanträden

SBFF:s (Södertörns brandförsvarsförbund) anslagstavla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senaste tre anslagen

 • Kungörelse slutgiltig rösträkning av de allmänna valen 2022

  KUNGÖRELSE
  Slutlig rösträkning av de allmänna valen 2022.
  Vid offentlig förrättning som börjar måndagen den 12 september 2022 kl 09.00,
  genomför Länsstyrelsen den slutliga rösträkningen av de röster som avgetts vid de
  allmänna valen den 11 september 2022. Räkningen av valen sker i följande
  ordning: riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Förrättningen äger rum på
  Cylindervägen 3, i Nacka.
  LÄNSSTYRELSEN

 • Kungörelse om beviljat bygglov

  Fastighet: Hällby 5:11
  Ärendenummer: BYGG.2022.217
  Bygglov för nybyggnad av transformatorstation har beviljats 2022-07-06.Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn:bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.
 • Kungörelse om beviljat förhandsbesked

  Fastighet: Näsby 3:1
  Ärendenummer: BYGG.2022.79
  Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus har beviljats 2022-06-30, § 71.Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn:bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.
 • Kungörelse om beviljat bygglov

  Fastighet: Kaffebryggaren 5
  Ärendenummer: BYGG.2020.1129
  Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus samt underjordsgarage har beviljats 2022-06-30, § 69.Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn:bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.
 • Kungörelse om beviljat bygglov

  Fastighet: Kaffebryggaren 3
  Ärendenummer: BYGG.2020.1128
  Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus samt underjordsgarage har beviljats 2022-06-30, § 68.Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn:bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00
 • Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation

  Fastighet: Hällby 5:11
  Ärendenummer: BYGG.2022.217
  En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2022-07-06 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Kungörelse om bygglov

  Fastighet: Nykvarn 10:25
  Ärendenummer: BYGG.2022.107
  Beslutsdatum: 2022-06-02Ärendet avser bygglov för nybyggnad av transformatorstation.Beslutet finns tillgängligt hos Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.
 • Kungörelse om bygglov

  Fastighet: Fjälla 1:7
  Ärendenummer: BYGG.2021.452
  Beslutsdatum: 2022-05-23Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.
 • Kungörelse om beviljat bygglov

  Fastighet: Ånsta 2:3
  Ärendenummer: BYGG.2022.105
  Beslutsdatum: 2022-05-16Ärendet avser tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodar.Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.
 • Kungörelse

  Granskning av detaljplan för Cementen 1 och Cementen 2 samt Nykvarn 1:74 m.fl.
  Ärendenummer: KS/2018:155.
  Datum för tillkännagivande: 2022-05-11
  Sista datum för inlämnande av synpunkter: 2022-06-09
  Länk till kungörelsen Pdf, 100.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.