Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Anslagstavla

Här hittar du kommunens anslag som publiceras enligt lag.

Från det att ett beslut har publicerats här på anslagstavlan här du rätt att överklaga det inom tre veckor. Ett villkor för detta är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur du överklagar beslut

Hitta aktuella handlingar till kommunens politiska sammanträden

SBFF:s (Södertörns brandförsvarsförbund) anslagstavla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senaste tre anslagen

 • Underrättelse om antagande - Detaljplan för Berga Ö

  Ärendenummer: KS/2016:371
  Datum för tillkännagivande: 2021-10-08
  Sista datum för överklagande: 2021-10-29
  Länk till underrättelse om antagande Pdf, 122.6 kB.
 • Kungörelse om bygglov

  Fastighet: Hökmossen 1:4
  Ärendenummer: BYGG.2021.285
  Fastighet: Mansvik 1:1 
  Ärendenummer: BYGG.2021.286
  Fastighet: Stora Bysta 3:1 
  Ärendenummer: BYGG.2021.287
  Fastighet:Ströpsta 10:1 
  Ärendenummer: BYGG.2021.288
  Fastighet: Ströpsta 3:467 
  Ärendenummer: BYGG.2021.289
  Fastighet: Ströpsta 3:97 
  Ärendenummer: BYGG.2021.290
  Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstationer har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendena innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-10-08 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Kungörelse om förhandsbesked

  Fastighet: Ströpsta 3:32
  Ärendenummer: BYGG.2021.266
  En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Då platsen ligger utanför detaljplanerat område ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-09-21 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Kungörelse om bygglovsansökan

  Fastighet: Kaffebryggaren 3
  Ärendenummer: BYGG.2020.1128
  En ansökan om bygglov för nybyggnad av två stycken flerbostadshus har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Då en av byggnaderna avviker mot detaljplanens tillåtna nockhöjd ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-09-21 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Kungörelse om bygglovsansökan

  Fastighet: Näsby 3:6
  Ärendenummer: BYGG.2021.65
  En ansökan om bygglov för tillbyggnad av Taxinge slott har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Då fastigheten ligger utanför ett område med detaljplan ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-08-05 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Kungörelse om bygglov

  Fastighet: Nykvarn 10:17, Nykvarn 10:27
  Ärendenummer: BYGG.2021.95
  Beslutsdatum: 2021-06-02Ärendet avser tidsbegränsat bygglov för uppförande av visningsbod, t.o.m. 2024-06-30. Beslutet finns tillgängligt på Nyvarns kommun, bygg- och miljönämnden.För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: 
  bygglov@nykvarn.se eller 08 - 555 010 00.

 • Kungörelse om bygglov

  Fastigheter: Nykvarn 10:17, Nykvarn 10:25 och Nykvarn 10:27
  Ärendenummer: BYGG.2021.47
  Beslutsdatum: 2021-05-06, § 50Bygglov har beviljats för nybyggnad av sju flerbostadshus, åtta radhus, garage och tillhörande komplementbyggnader. Beslutet finns tillgängligt hos Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.
 • Kungörelse om bygglovsansökan

  Fastighet: Nykvarn 10:17 och Nykvarn 10:27
  Ärendenummer: BYGG.2021.95
  En ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av skyltar t om 2024-06-30 har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Förslaget avviker från gällande detaljplanen genom att skyltarna placeras på parkmark. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-05-31 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus

  Fastighet: Stensättra 3:1
  Ärendenummer: BYGG.2021.136
  En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-05-18 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Kungörelse om bygglovsansökan

  Fastighet: Tillbringaren 2
  Ärendenummer: BYGG.2021.160
  En ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Ansökan avviker från bestämmelserna i detaljplanen genom att byggnaderna placeras på mark som inte får bebyggas. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-05-21 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.