Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Anslagstavla

Här hittar du kommunens anslag som publiceras enligt lag.

Från det att ett beslut har publicerats här på anslagstavlan här du rätt att överklaga det inom tre veckor. Ett villkor för detta är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur du överklagar beslut

Hitta aktuella handlingar till kommunens politiska sammanträden

SBFF:s (Södertörns brandförsvarsförbund) anslagstavla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senaste tre anslagen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll

  Sammanträdesdatum: 2022-05-19
  Instans: Bygg- och miljönämnden
  Datum för tillkännagivande: 2022-05-25
  Sista datum för överklagande: 2022-06-15
  Länk till anslaget Pdf, 47.2 kB.
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll

 • Kungörelse om bygglov

  Fastighet: Fjälla 1:7
  Ärendenummer: BYGG.2021.452
  Beslutsdatum: 2022-05-23Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll

  Sammanträdesdatum: 2022-05-16
  Instans: Vård- och omsorgsnämndens sociala utskott
  Datum för tillkännagivande: 2022-05-24
  Sista datum för överklagande: 2022-06-16
  Länk till anslaget Pdf, 67 kB.
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll

 • Kungörelse om bygglov

  Fastighet: Fjälla 1:7
  Ärendenummer: BYGG.2021.452
  Beslutsdatum: 2022-05-23Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.
 • Kungörelse om beviljat bygglov

  Fastighet: Ånsta 2:3
  Ärendenummer: BYGG.2022.105
  Beslutsdatum: 2022-05-16Ärendet avser tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodar.Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.
 • Kungörelse

  Granskning av detaljplan för Cementen 1 och Cementen 2 samt Nykvarn 1:74 m.fl.
  Ärendenummer: KS/2018:155.
  Datum för tillkännagivande: 2022-05-11
  Sista datum för inlämnande av synpunkter: 2022-06-09
  Länk till kungörelsen Pdf, 100.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Kungörelse om beviljat bygglov

  Fastighet: Baffeln 2
  Ärendenummer: BYGG.2022.3
  Beslutsdatum: 2022-04-20, § 40Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus samt rivning av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.Beslutet finns tillgängligt hos Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.
  För frågor i ärendet kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarns kommun:
  bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

 • Kungörelse om bygglovsansökan

  Fastighet: Nykvarn 10:25
  Ärendenummer: BYGG.2022.107
  En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Förslaget avviker från gällande detaljplan genom att transformatorstationen placeras på mark som är avsedd för bostäder.Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar sitt beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2022-04-22 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Kungörelse om förhandsbesked

  Fastighet: Näsby 3:1
  Ärendenummer: BYGG.2022.79
  En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar sitt beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2022-04-21 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Kungörelse om ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

  Fastighet: Fjälla 1:7, Adress: Södertäljevägen 17
  Ärendenummer: BYGG.2021.452
  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget.Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2022-04-06 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Kungörelse om beviljade bygglov

  Fastighet: Grytan 18, kv 3
  Ärendenummer: BYGG.2021.191
  Beslutsdatum: 2022-03-03, § 26Bygglov och marklov för nybyggnad av två flerbostadshus, parkeringsgarage, parkeringar och komplementbyggnad.Fastighet: Grytan 18, kv 8
  Ärendenummer: BYGG.2021.193
  Beslutsdatum: 2022-03-03, § 27Bygglov och marklov för nybyggnad av flerbostadshus, parkeringar och komplementbyggnad.Besluten finns tillgängliga hos Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendena, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.
 • Kungörelse om bygglovsansökan

  Fastighet: Kaffebryggaren 3
  Ärendenummer: BYGG.2020.1128
  En ansökan om bygglov för nybyggnad av två stycken flerbostadshus har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Då en av byggnaderna avviker mot detaljplanens tillåtna nockhöjd ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2022--04-01 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Kungörelse om förhandsbesked

  Fastighet: Ströpsta 3:32
  Ärendenummer: BYGG.2021.266
  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus har beviljats 2022-01-13, § 11. Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn:bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.