Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Anslagstavla

Här hittar du kommunens anslag som publiceras enligt lag.

Från det att ett beslut har publicerats här på anslagstavlan här du rätt att överklaga det inom tre veckor. Ett villkor för detta är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur du överklagar beslut

Hitta aktuella handlingar till kommunens politiska sammanträden

SBFF:s (Södertörns brandförsvarsförbund) anslagstavla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senaste tre anslagen

 • Kungörelse om bygglovsansökan

  Fastighet: Näsby 3:6
  Ärendenummer: BYGG.2021.65
  En ansökan om bygglov för tillbyggnad av Taxinge slott har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Då fastigheten ligger utanför ett område med detaljplan ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-08-05 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll

  Sammanträdesdatum: 2021-07-01
  Instans: Bygg- och miljönämnden
  Datum för tillkännagivande: 2021-07-07
  Sista datum för överklagande: 2021-07-28
  Länk till anslaget Pdf, 47.6 kB.
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll

 • Kungörelse/tillkännagivande av sammanträde

  Sammanträdesdatum: 2021-06-17
  Instans: Kommunfullmäktige
  Plats: Kommunhuset
  Tid: 18:00
  Länk till kungörelse/kallelse
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll

 • Kungörelse om bygglovsansökan

  Fastighet: Näsby 3:6
  Ärendenummer: BYGG.2021.65
  En ansökan om bygglov för tillbyggnad av Taxinge slott har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Då fastigheten ligger utanför ett område med detaljplan ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-08-05 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Kungörelse om bygglov

  Fastighet: Nykvarn 10:17, Nykvarn 10:27
  Ärendenummer: BYGG.2021.95
  Beslutsdatum: 2021-06-02Ärendet avser tidsbegränsat bygglov för uppförande av visningsbod, t.o.m. 2024-06-30. Beslutet finns tillgängligt på Nyvarns kommun, bygg- och miljönämnden.För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: 
  bygglov@nykvarn.se eller 08 - 555 010 00.

 • Kungörelse om bygglov

  Fastigheter: Nykvarn 10:17, Nykvarn 10:25 och Nykvarn 10:27
  Ärendenummer: BYGG.2021.47
  Beslutsdatum: 2021-05-06, § 50Bygglov har beviljats för nybyggnad av sju flerbostadshus, åtta radhus, garage och tillhörande komplementbyggnader. Beslutet finns tillgängligt hos Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.
 • Kungörelse om bygglovsansökan

  Fastighet: Nykvarn 10:17 och Nykvarn 10:27
  Ärendenummer: BYGG.2021.95
  En ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av skyltar t om 2024-06-30 har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Förslaget avviker från gällande detaljplanen genom att skyltarna placeras på parkmark. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-05-31 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus

  Fastighet: Stensättra 3:1
  Ärendenummer: BYGG.2021.136
  En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-05-18 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Kungörelse om bygglovsansökan

  Fastighet: Tillbringaren 2
  Ärendenummer: BYGG.2021.160
  En ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Ansökan avviker från bestämmelserna i detaljplanen genom att byggnaderna placeras på mark som inte får bebyggas. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-05-21 till
  Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn
  eller till
  bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.
 • Kungörelse om bygglov

  Fastighet: Dammen 1, ärendenummer BYGG.2021.66Fastighet: Lilla Lopptorp 1:1, ärendenummer BYGG.2021.67Fastighet: Aldal 1:1, ärendenummer BYGG.2021.68Fastighet: Långsjön 1:2, ärendenummer BYGG.2021.69Fastighet: Selebo Häradsallmänning S:1, ärendenummer BYGG.2021.70Fastighet: Trädgårdstorp 1:1, ärendenummer BYGG.2021.72Fastighet: Selebo Häradsallmänning S:1, ärendenummer BYGG.2021.73Fastighet: Turinge-Lövdal 5:1, ärendenummer BYGG.2021.79Fastighet: Ströpsta 3:75, ärendenummer BYGG.2021.83Fastighet: Selebo Häradsallmänning S:1, ärendenummer BYGG.2021.84Fastighet: Svartbro 1:1, ärendenummer BYGG.2021.85Ärendena avser bygglov för nybyggnad av transformatorstationer, beslutsdatum 2021-04-21. Besluten finns tillgängliga på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: 
  bygglov@nykvarn.se eller 08 - 555 010 00.


 • Kungörelse om laga kraft - Detaljplan för Sundsör 2:1

  Ärendenummer: KS/2015:94
  Datum för kungörelse: 2021-04-16
  Datum då detaljplanen vann laga kraft: 2021-04-16
  Länk till kungörelsen Pdf, 119.5 kB.
 • Underrättelse om granskning - Detaljplan för Berga Ö

  Ärendenummer: KS/2016:371
  Datum för tillkännagivande: 2021-03-25
  Sista datum för synpunkter: 2021-04-08
  Länk till kungörelsen och granskningshandlingar
 • Kungörelse om granskning - Detaljplan för Hökmossen 2B

  Ärendenummer: KS/2014:115
  Datum för tillkännagivande: 2021-03-15
  Sista datum för synpunkter: 2021-04-09
  Länk till kungörelsen och granskningshandlingar
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.