Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom utbildningsområdet.

Bland ansvarsområdena finns ansvar för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasiers skolfrågor i den mån frågan gäller för hemkommun, kulturskola, kommunal vuxenutbildning och särskola.

Utbildningsnämnden har fem ledamöter och fem ersättare.

Thomas Wiberg

Thomas Wiberg (NP)

Utbildningsnämndens ordförande


Lembit Vilidu

Lembit Vilidu (M)

Utbildningsnämndens 1:e vice ordförande


Lembit Vilidu

Ann-Christine Dantoft (S)

Utbildningsnämndens 2:e vice ordförande


Senast uppdaterad 25 april 2017

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Nykvarns kommun

Organisationsnummer: 212000-2999

Bankgiro: 5376-3975

Kommunkod: 0140

Besöksadress: Skälbyvägen 7 A

Fakturaadress: Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

E-post: kommun@nykvarn.se

Webbredaktionen