Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kommunstyrelsen

Till kommunstyrelsens uppgifter hör bland annat att bereda och föreslå beslut till kommunfullmäktige, att planera, följa upp och ansvara för förvaltningens ekonomi och verksamhet samt företräda kommunen som arbetsgivare.

Kommunstyrelsen är också verksamhetsnämnd för bland annat kultur- och fritidsfrågor och samhällsbyggnadsfrågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendena bereds av ett arbetsutskott som består av ordförande Bob Wållberg (NP), förste vice ordförande Johan Hägglöf (M) och andre vice ordförande Märtha Dahlberg (S) .

Bob Wållberg

Bob Wållberg (NP)

Kommunstyrelsens ordförande


Göran Nygren

Johan Hägglöf (M)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande


Märtha Dahlberg

Märtha Dahlberg (S)

Kommunstyrelsens andre vice ordförande


Senast uppdaterad 25 april 2017

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Nykvarns kommun

Organisationsnummer: 212000-2999

Bankgiro: 5376-3975

Kommunkod: 0140

Besöksadress: Skälbyvägen 7 A

Fakturaadress: Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

E-post: kommun@nykvarn.se

Webbredaktionen