Kontakta oss
PARAM: Centrumvägen,24,A,,155 80,Nykvarn

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Styrande dokument

Nykvarns kommuns styrande dokument bildar det regelverk som utöver kommunallagen och andra författningar styr kommunens verksamhet.

Bild av personer som har ett möte med post-it lappar och pennor.

Författningssamling »

I författningssamlingen ingår reglementen för kommunstyrelsen och nämnder som anger vilket ansvarsområde de har. I författningssamlingen hittar du även ordningsregler och föreskrifter, taxor, avgifter och delegationsordningar.

Tre byråkrater som har ett möte.

Övriga styrdokument »

De övriga styrdokumenten reglerar specifika delar av den kommunala verksamheten. Här finns bland annat policys, riktlinjer, program och strategier.

Senast uppdaterad 

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Gå till profilsidan för $userIdentityName
  300

  Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

  Nykvarns kommun

  Organisationsnummer: 212000-2999

  Bankgiro: 5376-3975

  Kommunkod: 0140

  Besöksadress: Centrumvägen 24 A

  Fakturaadress: Nykvarns kommun
  FE132
  831 88 Östersund

  Telefon: 08-555 010 00

  E-post: kommun@nykvarn.se

  Webbredaktionen