Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Årsredovisning

Kommunfullmäktige beslutar om årsredovisningen senast i april varje år. I årsredovisningen redovisas kommunens ekonomiska utveckling under det föregående året.

Här ingår bland annat resultat- och balansräkning samt verksamheternas utveckling och budgetavvikelser.

Årsredovisningen presenteras i två dokument: en mer sammanfattande årsredovisning utifrån kraven i kommunallag och kommunal redovisningslag och en mer detaljerad redovisning av verksamheternas utveckling och ekonomi.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen
2.2 MB
Årsredovisning 2019.pdf
1.7 MB
Arsredovisning 2018 .pdf
1.4 MB
Arsredovisning 2017.pdf
1.5 MB
Årsredovisning 2016 .pdf

Senast uppdaterad 17 augusti 2020

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Nykvarns kommun

Organisationsnummer: 212000-2999

Bankgiro: 5376-3975

Kommunkod: 0140

Besöksadress: Skälbyvägen 7 A

Fakturaadress: Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

E-post: kommun@nykvarn.se

Webbredaktionen