Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Kontroll av dricksvattnet

Dricksvatten behandlas i Sverige som ett livsmedel - det kanske viktigaste. En människan kan överleva i flera veckor utan mat men bara i några dagar utan dricksvatten. Därför kontrolleras hela tiden vårt kommunala dricksvatten. 

I Sverige har vi i jämförelse med stora delar av övriga världen ett offentligt dricksvatten av mycket god kvalitet. Det är Livsmedelsverkets föreskrifter som reglerar vilka krav som ställs på ett dricksvatten. Vi skall vara glada att dessa föreskrifter är så hårda och tvingande att leva upp till då ett dåligt dricksvatten är en källa till sjukdom och ohälsa på många håll runt om i världen.

Dricksvattnet kontrolleras regelbundet

Telge Nät AB producerar vårt dricksvatten i Djupdals vattenverk där kvaliteten kontrolleras minutiöst. Vattnet levereras därefter till vårt ledningsnät där Nykvarns kommuns ansvar tar vid. Telge Nät AB utför därefter på uppdrag av Nykvarns kommun kontroll av vattenledningsnätet genom att ta regelbundna vattenprover. Vattnets pH-värde är cirka 8,4. Vattnets hårdhet är 4-5 tyska grader.

Proverna är utspridda både geografiskt samt tidsmässigt för att få en så bra kontroll som möjligt.

Fasta provtagningspunkter


1. Lugnets äldreboende

2. Gammeltorps förskola

3. Sandtorps förskola

4. Skogsbackens förskola

5. Mångfaldens hus (restaurang)

6. Hökmossens förskola

7. Winklerska förskolan

Provtagning omfattar både kemiska och biologiska parametrar.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.