Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Fettavskiljare och oljeavskiljare

Här kan du läsa om Nykvarns kommuns riktlinjer för fettavskiljare i den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

Varför ska fettavskiljare installeras?

Fett som släpps ut i avloppet stelnar när temperaturen sjunker och avlagras på väggarna i ledningsnätet. Det kan leda till avloppstopp med översvämningar i fastigheter eller utsläpp av orenat vatten till vattendrag som följd. Fettet bidrar även till bildande av svavelväte som har en frätande effekt på våra rör och stör driften av pumpstationer och effektiviteten i reningsverk.

Skiss på en fettavskiljare

Hur fungerar fettavskiljaren

Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i slamfacket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i fettfacket. En fettavskiljare måste tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet. Frityrolja eller annat fett får inte hällas i avloppet som är anslutet till fettavskiljaren.

Vilka verksamheter ska ha fettavskiljare?

Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Nykvarns allmänna vatten- och avloppsanläggningar) får halten av avskiljbart fett inte överstiga 50mg fett/liter. I praktiken innebär detta att alla verksamheter som i någon form hanterar eller bereder livsmedel måste ha fettavskiljare. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en fettavskiljare installeras.

Exempel på verksamheter som kan krävas ha en fettavskiljare:

 • Café
 • Charkuteri
 • Friteringsanläggning
 • Konditori
 • Hamburgerbar
 • Personalmatsal
 • Pizzeria
 • Produktionskök
 • Salladsbar
 • Mottagningskök
 • Grill- och gatukök
 • Rökeri
 • Livsmedelsbutik

Installation av fettavskiljare

Kontakta en rörfirma eller VVS-konsult för hjälp med dimensionering och placering av fettavskiljaren. Fettavskiljaren ska vara konstruerad och dimensionerad enligt standarden SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2. Anmälan avseende installation ska göras till Nykvarns kommuns samhällsbyggnadsavdelning.

Tömning

Fettavskiljare kräver regelbunden tillsyn och tömning för att den ska fungera. Ett tömningskontrakt ska upprättas. Tömning ska alltid ske så ofta att avskiljaren fyller avsedd funktion dock minst en gång per år. Tömningsentreprenören bedömer intervallets frekvens för att säkerställa dess funktion. En namngiven kontaktperson, ansvarig för fettavskiljaren ska finnas. Ansvarig ska även föra statistik över tömningarna.

Oljeavskiljare

Utsläpp av oljeprodukter kan orsaka problem i både naturmiljö som avloppsnät. För avloppsreningsverket Himmerfjärdsverket kan förekomsten av olja leda till störningar i reningsprocessen. Detta kan resultera i ett sämre reningsresultat och att ett mer orenat avloppsvatten släpps ut i Himmerfjärden.

En oljeavskiljaranläggning fångar upp en stor del av oljan i vattnet, vilket i sin tur minskar den negativa påverkan på miljön samt att behandlat avloppsvatten och slam blir renare.

Mer information om oljeavskiljare hittar du på Syvabs hemsida (länk finns under Relaterad information).

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.