Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Kommunalt avlopp

Allt avloppsvatten måste renas innan det släpps ut i naturen för att vattnet inte ska påverka miljön negativt. Avloppsvattnet (spillvattnet) från Nykvarn skickas via Södertäljes ledningsnät till Himmerfjärdsverkets reningsverk.

Varje dag använder du cirka 160 liter vatten när du till exempel spolar, diskar och tvättar.

Ditt använda vatten rinner vidare till Himmerfjärdsverkets avloppsreningsverk där det renas från stora delar av de näringsämnen som annars skulle bidra till övergödning om de släpptes ut havet.

Himmerfjärdsverket drivs av Syvab, ett regionalt bolag med Nykvarns kommun som en av delägarna. Verket är certifierat enligt Revaq vilket innebär att man arbetar aktivt för att förbättra slamkvaliteten genom så kallat uppströmsarbete, det vill säga genom att minska utsläppen från hushåll och industri. Slammet kan då återföras i form av gödning på åkermark och på så sätt sluter vi kretsloppet.

Om fel saker, som skräp och skadliga ämnen, spolas ned i avloppet blir det svårare att rena vattnet och sluta kretsloppet. Tänk därför på vad du spolar ner i avloppet – utan din hjälp når vi inte hela vägen.

På reningsverket uppstår ofta problem med saker som kastas i toaletten och som inte hör hemma där. Några saker som kan dyka upp och som ställer till stora problem i reningsprocessen är till exempel underkläder, strumpor, bomullstopps, bindor, trosskydd, tamponger, kondomer, mediciner, kattsand och fiskar.

Dagvatten

Dagvattnet (regnvattnet) från gator, fastigheter med mera får inte föras till spillvattensystemet, utan ska i första hand tas om hand lokalt genom infiltration på fastigheten där det är möjligt. I andra hand ansluts dagvattnet till kommunal dagvattenledning. Dagvattnet i Nykvarns tätort leds huvudsakligen till Turingeån.

Spola rätt

Reningsverket är bra på att ta hand om det som finns i kiss och bajs. Även toalettpapper som lätt löses upp. Kort och gott – endast det som gått genom kroppen plus toalettpapper får spolas ner i toaletten. Bindor, tops, tamponger, annat papper än toapapper, snus eller liknande ska slängas i soporna, inte spolas ner i toaletten.

Ta hand om matfett

Häll inte matolja eller annat fett i diskhon. Det kan leda till stopp i avloppsledningarna. Torka ut stekpannor och kastruller med papper och släng i soporna innan du diskar ur dem. Häll använd frityrolja i flaska eller gammal mjölkförpackning och förslut. Mindre mängder kan slängas i vanliga soporna och större mängder lämnas till miljöstationen. Glöm inte att märka förpackningen med vad den innehåller.

Använd miljömärkt

Använd miljömärkta produkter för disk, tvätt, städ och hygien, de innehåller ämnen som bryts ner lättare i reningsverket. Vattnet i Nykvarn är mjukt och det räcker med en mindre mängd tvätt- och diskmedel för att få tvätt och disk ren.

Damm absorberar miljöfarliga ämnen från textiler och elektronikprodukter i våra hem. Dammsug därför alltid före våttorkning. Det är bättre att det förorenade dammet hamnar i soporna än i avloppet.

Välj miljömärkt rengöringsmedel och använd bara små mängder. Samma sak gäller för hygien- och skönhetsprodukter – försök begränsa användandet och hitta miljövänliga alternativ. Även en mindre mängd schampo och tvål gör dig ren. Du sparar pengar samtidigt som du hjälper till att hålla våra vatten renare.

Ta hand om kemikalier

Starka kemikalier och färgrester ska lämnas till en miljöstation för att omhändertas på rätt sätt. Om du använder konstnärsfärger, undvik röda och gula nyanser som innehåller kadmium. Kadmium är en tungmetall som är giftig för vattenlevande organismer, djur och människor och som redan i låga doser kan ge hälsoproblem som benskörhet, njurbesvär och även cancer. Välj färger märkta hue, sub eller imit, de innehåller inte kadmium.

Överbliven medicin lämnas till närmaste apotek.

Tvätta bilen i biltvätt

Bästa alternativet är att tvätta bilen i en gör-det-själv-hall eller automattvätt eftersom tvättvattnet renas från tvättmedel och föroreningar där innan det når avlopp och natur.

Om du tvättar bilen hemma så ställ den på gräsmatta eller grusplan där marken till stor del kan fånga upp och bryta ner

föroreningar. Undvik gatan och garageuppfarten eftersom tvättvattnet då kan rinna orenat till avloppsbrunnar och vattendrag. Använd miljömärkta bilvårdsprodukter och kom ihåg att lämna glykol- och oljerester till miljöstationen.

Välj produkter utan följande ämnen då dessa har minst en, ofta flera, negativa effekter - till exempel är de giftiga för vattenlevande organismer, ha skadliga långtidseffekt på miljön, är hormonstörande eller kan skada fortplantningsförmågan.

  • Triklosan - Förekommer som antibakteriell tillsats i tandkräm, deodorant och sportkläder.
  • Silver - Antibakteriell verkan i sportkläder, disk- och tvättmaskiner, skor, klädimpregnering och byggprodukter.
  • Högfluorerande ämnen - Förekommer som impregnering i fritids- och arbetskläder, skor, golvpolish och släckskum. PFOS, PFOA är exempel på högfluorerande ämnen.
  • Nonylfenol - Förekommer främst i importerade textilier. Välj miljömärkta textilier och second hand.
  • Bromerande flamskyddsmedel - Kan ingå i elektronik, möbler och byggmaterial.
  • Ftalater - Kan bland annat förekomma i byggmaterial av PVC-plast, förpackningar, el-kablar, färg och lim. Exempel på ftalater är DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP.
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.