Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Felanmälan och frågor om vatten och avlopp

Här hittar du kontaktuppgifter om du vill felanmäla vatten och avlopp eller få mer information.

Frågor om VA-taxan och anslutning till VA-nätet

vatten.avlopp@nykvarn.se

VA enheten, telefon 08-555 010 00

Frågor om VA-räkningen och flyttningsanmälan

Kontakta VA enheten, telefon 08-555 010 00

Frågor om drift och underhåll av VA-nätet

Kontakta driftsenheten, telefon 08-555 014 50

Fel på vattenmätaren

Kontakta driftsenheten, telefon 08-555 014 50

Frågor om enskild vattenförsörjning och avloppsvattenhantering

Kontakta miljöenheten, telefon 08-555 010 00

Akuta fel

Vid akuta fel som gäller gator, vinterväghållning, belysning, park eller vatten och avlopp ber vi dig kontakta:

Kommunens servicecenter under kontorstid 08-555 010 00

Kvällstid/Jourtid: Södertörns brandförsvarsförbund 08-721 23 13

Akuta fel är sådana fel som kan medföra fara för människor och djurs liv och hälsa alternativt medföra allvarlig skada på egendom eller anläggning.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.