Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Dagvatten, dagvattenanläggning

Vad räknas som dagvatten och dagvattenanläggning?

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från hårdgjorda ytor som till exempel tak, gator och asfalterade ytor. En dagvattenanläggning är en anläggning som människan har anlagt för att föra dagvatten från ett område till ett annat. Exempel på dagvattenanläggningar är anlagda ledningar, diken, dammar, översvämningsytor etc. Dagvatten kan innehålla tungmetaller, rost och däcksrester från fordon, beläggningsmaterial, olja med mera. Därför behöver dagvattenanläggningen ofta utformas så att dagvattnet fördröjs och renas.

En del dagvattenanläggningar ska anmälas

Alla dagvattenanläggningar som tar omhand dagvatten från detaljplanelagt område (exklusive sådan avledning som görs för enbart en fastighets räkning) är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Utöver detta så är en dagvattenanläggning som tar omhand dagvatten från en begravningsplats anmälningspliktig.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.