Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Vattentorn

För att trygga leveransen av dricksvatten bygger Nykvarn ett vattentorn vid Södertäljevägen.

Allt fler flyttar till Nykvarn, såväl privatpersoner som företag och industrier. Befolkningstillväxten i kommunen har de senaste åren procentuellt sett varit bland de högsta i Sverige. I takt med att mängden invånare ökar måste också volymerna på kommunens dricksvattenreserver höjas.

Nykvarn får sitt dricksvatten från Djupdals vattenverk i Södertälje. Ursprungligen hämtas vattnet i Mälaren, pumpas upp till Malmsjöåsen för att filtreras genom åsen och blandas med naturligt grundvatten, innan det förs till vattenverket för slutbehandling.

Till Nykvarn leds vattnet via en tio kilometer lång ledning. Om det blir ett avbrott i vattenleveransen, till exempel på grund av läckage på den långa överföringsledningen, finns en liten reservoar på cirka 700 m3 vid Gammeltorp. Den klarar av att förse Nykvarnsborna med vatten i några timmar medan läckan åtgärdas. Om läckaget är stort räcker dock inte den tiden för att reparera skadan.

Efter olika studier har kommunen kommit fram till att den säkraste lösningen är att bygga ett vattentorn som ger längre respit vid ett större driftavbrott. Tornet blir cirka 29 meter högt med en reservoarvolym på runt 3 000 kubikmeter, vilket räcker för 1,5-2 dagars vattenförbrukning för Nykvarnsborna.

Efter att ha undersökt olika lägen och möjligheter föll alltså valet på ett litet område intill Södertäljevägen, på tomten där det gamla filterhuset stod. Platsen har visat sig vara bäst ur många synpunkter, bland annat geologiska. Här hamnar tornet dessutom nära befintligt vattennät och pumpstation och på en höjd, vilket är viktigt med tanke på tornets förhållande till Södertäljes vattennivåer. Vid tornet ska även reservaggregat placeras så att pumparna kan fungera vid eventuella strömavbrott.

Eftersom vattentornet är ett skyddsobjekt måste det utformas och skötas med hög säkerhetsklass. Allmänheten kan vistas i närheten men inte gå upp i tornet. Marken omkring tornet ska ställas i ordning med gräsytor och eventuella planteringar.

Höjd över mark: 29 meter
Ytterdiameter: 28 meter
Betongvolym: 1 200 m³
Armeringens vikt: 150 000 kg
Vattenvolym: 3 000 m³
Total längd betongpålar: 1 400 m
Trappsteg: 189 stycken
Beräknad kostnad: 62,8 miljoner kr

Aktuellt i projektet

Uppdatering maj 2020: Sista gjutningen av tornet, locket högst upp, är klar. Installationer och styrning ska färdigställas och tornet rengöras noggrant. Efter sommaren börjar arbetet med vattentornets fasad.

Uppdatering mars 2020: Gjutningen av reservoaren är klar och formarna monteras ned. Inne i tornet påbörjas nu montage av rör.

Uppdatering januari 2020: Sista veckan i januari gjuts den tredje delen av reservoaren. Arbetet beräknas hålla på fram till kl. 21:00-22:00. Vissa moment med efterbehandling av betongytor pågår under natten. Betongen levereras via Södertäljevägen till arbetsplatsen. Det blir ingen planerad trafik genom Bruksparken.

Uppdatering oktober 2019: Gjutformarna till reservoaren är färdigbyggda. Därmed är ett viktigt delmål i projektet uppnått. I mitten av oktober börjar reservoaren gjutas i en första etapp. Gjutningsarbetet är indelat i fyra etapper där varje gjutning tar cirka 14 timmar. Den andra och tredje gjutningen är planerade till november-december. Den fjärde i januari. Under helgen 25-27 oktober arbetar entreprenören med ställningsbygge i vattentornet. Arbetet sker under dagtid och ska inte orsaka buller.

Uppdatering juli-augusti 2019: Tornbyggnaden som så småningom ska innehålla trapphus och teknisk utrustning har gjutits klar. Arbetet med att forma och gjuta det som ska bli själva vattenreservoaren har påbörjats och kommer att fortsätta i omgångar en bit in på nyåret 2020.

Uppdatering april-maj 2019: Tornbyggnaden gjuts med klätterform i omgångar. Vid 15 meters höjd börjar arbetet med att gjuta reservoaren, den runda form där vattnet bevaras.

Uppdatering mars 2019: Stödmuren är färdiggjuten och gjutningen av fundamentet för tornet påbörjas.

Uppdatering februari 2019: Pålningen är slutförd och projektet inriktas nu i större utsträckning på betonggjutning. I början av februari gjuts stödmuren i slänten nedanför det blivande vattentornet.

Uppdatering januari 2019: Pålningen som gjordes i november och december kompletteras. De nya pålarna är borrade stålpålar till skillnad från de betongpålar som slogs ner tidigare. Normalt sett medför den här typen av pålning mindre ljud och vibrationer än slagna betongpålar.

Uppdatering december 2018: Vissa VA-arbeten som rör tornets framtida anslutning till och från VA-nätet påbörjas. Den norrgående filen, närmast vattentornstomten, på Södertäljevägen stängs av under cirka en veckas tid.

Uppdatering november 2018: Pålningsarbeten inleds på den plats där tornet ska stå. Ett 60-tal pålar slås ner i marken för att fördela lasten från torn och vatten.

Uppdatering oktober 2018: Byggplatsen och etableringsplatsen med byggbodar, maskiner och material (intill Ge Järnet-huset) har färdigställts och hägnats in. Marken där tornets bottenplatta ska ligga har ställts i ordning och mark schaktats bort där stödmurar så småningom ska anläggas.

Parallellt finslipas detaljerna kring layout och teknik inne i tornet där olika hänsyn ska jämkas samman på begränsade ytor: vattennät, el, utrymningsvägar, drift, säkerhet osv.

Uppdatering, augusti 2018: Området har röjts från buskar och vegetation och marken jämnats ut. Det första symboliska spadtaget för bygget tas den 22 augusti.

Uppdatering, juni 2018: Projektplan har tagits fram och första delen av projekteringen beräknas bli klar i juli 2018. I juni röjs området från buskar och vegetation. I augusti börjar området hägnas in och arbetsbodar ställas på plats innan gjut- och pålningsarbetet så småningom kan inledas.

Allmänt: Entreprenaden genomförs som en samverkansentreprenad tillsammans med PEAB Anläggning AB. Efter omförhandlingar beslutade kommunfullmäktige i april 2018 att skjuta till ytterligare medel för byggnationen. Totalkostnaden beräknas därmed till 62,8 miljoner kronor. Eftersom tornet blir en viktig karaktärsbyggnad i kommunen anslogs också medel för konstljusbelysning.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.