Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Stensättra information

Här hittar du information om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp inom Stensättra tomtområde.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-06 § 129 att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten att omfatta Stensättra, Berga Ö, Sundsvik Hill och Sundsvik Strand.

Frågor rörande projektet eller anslutningsprocessen ställs företrädesvis till vatten.avlopp@nykvarn.se alternativt via kommunens växel.

Utbyggnaden av kommunala vatten- och avloppsledningar inom Stensättra tomtområde pågår just nu. Nykvarns kommun samordnar förläggningen av infrastruktur med Skanovas förläggning av bredbandskanalisation.

Kommunens upphandlade entreprenör är Maskinring Sörmland.

Tidplan

Tidplan för projektetPDF

Karta som visar de olika schaktsträckorna enligt tidplanenPDF

Aktuellt i projektet 2019

Arbeten vecka 21-22
Vi hoppas ni haft en bra vintern och vår och att ni kommit ni kommer framåt i processen
att ansluta er till det ledningar vi grävt ned i erat område.Vi kommer nu under denna vecka (21) samt nästa vecka (22) slutföra våra arbeten i Stensättra med de sista återställningarna.

Stensättravägen
Vi kommer under vecka 21 fokusera på återställning av Stensättravägen där ytor som är grus i
dagsläget ska beläggas likt befintlig ”asfalt”.
Vid justeringsarbeten med grävmaskin kommer framkomligheten begränsas men vara
framkomlig med nedsatt hastighet till 10km/timmen. Vi ber är om möjligt välja annan väg.
Vid asfalteringsarbeten som är planerat till torsdag 23 maj kommer vägen helt att stängas av och bilar får då vänta eller välja alternativ väg tills våran entreprenör Svevia släpper på trafiken.
Alternativ väg när vi arbetar vid bergskärningen kan vara runt Björnäs och Pålplintar.
Vid resterade beläggningsarbeten går det att välja alternativa vägar.

Tomtområdet
Under tidsperioden kommer kompletterade arbeten inne på orådet och på ängarna även att ske, det kommer inte påverka framkomligheten för er boende.

Se gärna TA-planer nedan.
(Trafikanordningsplan, vanligt kallad TA-plan, är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete.)

Stensättra TA-plan 1PDF
Stensättra TA-plan 2PDF
Stensättra TA-plan 3PDF
Stensättra TA-plan 4PDF

Detaljplanen

Detaljplanen planeras att tas upp på Kommunstyrelsen sammanträde den 8:e maj för att vidare skickas ut på samråd (första steget av tre i planprocessen).

Det är under samrådet och granskningen som ni som äger fastigheter i området har chans att yttra er över kommunens förslag till detaljplan.

Kontaktpersoner

Maskinring Sörmland

Johan Iwerbo, platschef

E-post johan.iwerbo@maskinringen.se

Telefon 070-934 98 03

Nykvarns kommun

Mikael Tjulin, projektledare

E-post mikael.tjulin@nykvarn.se

Telefon 08-555 010 88

Informationsmaterial

Maskinring Sörmlands infobrev #1PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #2PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #3PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #4PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #5PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #6PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #7PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #8PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #9PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #10PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #11PDF

Bilaga till infobrev #11PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #12PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #13PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #14PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #15PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #16PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #17PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #18PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #19PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #20PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #21PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #22PDF

Maskiring Sörmlands infobrev #23PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #24PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #25PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #26PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #27PDF

Maskinring Sörmlands infobrev # 28PDF

Maskinring Sörmlands infobrev # 29PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #30PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #31PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #32PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #33PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #34PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #35PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #36PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #37PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #38PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #40PDF


Mötesanteckningar Årsmöte 2018PDF

Information gällande vatten och avlopp Stensättra och Berga ÖPDF

Kommunens presentation 2016-05-07PDF

Skandinavisk Kommunaltekniks presentation 2016-05-07PDF

Tidplan      PDF              

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.