Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Testcenter för fordon vid Stockholm Syd Mörby

Ett testcenter för framtidens fordonsteknik ska byggas på Stockholm Syd Mörby. Centret, SEEL, ska byggas och drivas i samverkan mellan stat, akademi och näringsliv.

SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory AB) är en så kallad testbädd (test- och demonstrationsmiljö) som ska bidra till att utveckla nästa generations hållbara innovativa lösningar för elbilar, lastbilar, bussar och andra elfordon, inklusive batteriutveckling.

SEEL består av tre anläggningar, en i Göteborg, en i Borås och en i Nykvarn. Cirka 200 miljoner kronor investeras i anläggningen i Nykvarn. Sammanlagt investeras ca 1,3 miljard kronor.

I Nykvarn byggs centret på Skälbyvägen, Stockholm Syd Mörby.

Ägare och finansiering

Testcentret ägs till 60 procent av det statliga forskningsinstitutet RiSe och 40 procent av Chalmers. Det ska drivas och finansieras av akademi, institut och industri tillsammans och blir därför en plats för gränsöverskridande samarbeten och projekt på alla relevanta områden.

RiSe – Research Institutes of Sweden – samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet och har ett övergripande uppdrag att bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. RiSe är en sammanslagning av institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT och har cirka 2 200 anställda.

Totalt investeras en miljard i de tre anläggningarna. Staten (Energimyndigheten och RiSe) anslår 425 Mkr. Chalmers lånar upp 425 Mkr i bryggfinansiering (= kortfristiga lån) som ska betalas tillbaka genom industriparterna, dvs. CEVT, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen. Staten skjuter dessutom till ytterligare 150 Mkr för icke kommersiell verksamhet.

Aktuellt i projektet

Februari 2022: Första spadtag med inbjudna gäster.

Oktober 2021: Vatten- och avloppsledningar flyttas för att inte ligga i vägen för den planerade byggnaden.

Januari 2021: Den 2 500 kvadratmeter stora fastigheten börjar projekteras, liksom utrustning och maskiner som ska byggas in i anläggningen. Byggstart beräknad till hösten 2021. 

December 2020: Avtal tecknas om att bygga fastigheten. Bakom står det nybildade bolaget Kvarnkrysset, ägt av Nykvarns kommun och Kilenkrysset AB.

Juni 2020: Det formella beslutet tas om att ett av tre labb i landet ska läggas i Nykvarn. De andra två förläggs till Göteborg och Nykvarn.

December 2019: Projektets ansökan om dispens från EU:s regler om statsstöd godkänns. 

Augusti 2018: Nykvarn får ett första besked om att anläggningen ska placeras här.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.