Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Stockholm Syd Mörby 5

I Stockholm Syd Mörby pågår flera parallella planarbeten för att utveckla området. Området består av fyra olika detaljplaner. I Mörby 5 byggs nu infrastrukturen.

I den norra oexploaterade delen av Mörby pågår projektering av infrastruktur inom vägar, vatten, el och fjärrvärme för att kunna utnyttja ytorna till exempel för logistik, e-handel eller lagerverksamhet. Efterhand som området utvecklas byggs hela kvarter med huvud- och lokalgator, trädplanteringar och gång- och cykelvägar. En ny väg kommer att förbinda Mörby med Almnäs.

Mörby 5 omfattar 120 hektar mark. I arbetet ska delar av naturområden bevaras och kompensationsåtgärder för våtmark görs.

Aktuellt i projektet

Mars 2021: Upphandlingsprocessen är igång. Planerad start sommaren 2021.

Upphandling av kommunal infrastruktur ska enligt beslut i kommunstyrelsen inledas 2021.

Cirkulationsplatsen vid slutet av Mörbyvägen som ansluter till det nya området är färdigbyggd och entreprenaden är slutbesiktigad.

En ny väg mellan cirkulationsplatsen längs viadukten under Svealandsbanan ska projekteras. Projekteringen beräknas vara klar 2020. Planerad byggstart 2021.

Kontaktperson:
Mats Ingvaldsson
mats.ingvaldsson@nykvarn.se
Projektledare Nykvarns kommun

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.