Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Stockholm Syd Mörby 5

I Stockholm Syd Mörby pågår flera parallella planarbeten för att utveckla området. Området består av fyra olika detaljplaner. I Mörby 5 byggs nu infrastrukturen.

I september 2019 påbörjades arbetet med en cirkulationsplats och ny väg som är en del av utbyggnad av området norr om järnvägen. Arbetet beräknas ta cirka ett år.

I den norra oexploaterade delen av Mörby pågår projektering av infrastruktur inom vägar, vatten,el och fjärrvärme för att kunna utnyttja ytorna till exempel för logistik, e-handel eller lagerverksamhet. Efterhand som området utvecklas byggs hela kvarter med huvud- och lokalgator, trädplanteringar och gång- och cykelvägar. En ny väg kommer att förbinda Mörby med Almnäs.

En ny väg mellan cirkulationsplatsen vidare under viadukten under Svealandsbanan ska projekteras. Projekteringen beräknas vara klar 2020.

Mörby 5 omfattar 120 hektar mark. I arbetet med området ska delar av naturområden bevaras och kompensationsåtgärder för våtmark görs.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.