Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Stockholm Syd Mörby

I Stockholm Syd Mörby pågår flera parallella planarbeten för att utveckla området. Området består av fyra olika detaljplaner.

Den västra delen av området är Mörby 5. I mitten syns Mörby 6 och längst österut, till höger på kartan, Ånsta.

I den norra oexploaterade delen av Mörby pågår projektering av infrastruktur inom vägar, vatten, el och fjärrvärme för att kunna utnyttja ytorna till exempel för logistik, e-handel eller lagerverksamhet.

Efterhand som området utvecklas byggs hela kvarter med huvud- och lokalgator, trädplanteringar och gång- och cykelvägar. En ny väg kommer att förbinda Mörby med Almnäs.

Stockholm Syd Mörby omfattar fyra områden: Mörby 5, Mörby 6, Ånsta och Mörby 7.

Mörby 5 omfattar 120 hektar mark. I arbetet ska delar av naturområden bevaras och kompensationsåtgärder för våtmark görs.

Aktuellt i projektet

November 2021: Skanska har påbörjat sprängningsarbete inför vägbygge. Motorvägen stängs av under sprängningen. Första spadtaget togs den 19 november.

Oktober 2021: Första spadtag planerat 19 november.

September 2021:
Etapp 1 påbörjat.

Mars 2021:
Upphandling pågår.

2020: Upphandling av kommunal infrastruktur ska enligt beslut i kommunstyrelsen inledas 2021.

Cirkulationsplatsen vid slutet av Mörbyvägen som ansluter till det nya området är färdigbyggd och entreprenaden är slutbesiktigad.

En ny väg mellan cirkulationsplatsen längs viadukten under Svealandsbanan ska projekteras. Projekteringen klar 2020. Planerad byggstart 2021.

Kontakt

Karl-Henrik Logren, projektledare Nykvarns kommun
karl-henrik.logren@nykvarn.se
Tel. 08-555 010 39

Området Mörby 6 omfattar verksamhetsmark på cirka 77 hektar. Tänkta verksamheter är logistik, kontor, handel och ej störande industrier (dvs. tillverkning). Med hänsyn till naturvärden och hanteringen av vattenflöden undantas resterande delar av planområdet från exploatering.

Aktuellt i projektet

November 2021: Vattendomsutredning är påbörjad. 

Oktober 2021: Detaljplan planeras att gå ut på granskning i december.

Juni 2021: Väg och va planeras.

Maj 2021: Detaljplanen har varit ute på samråd.

Kontakt

Karl-Henrik Logren, projektledare Nykvarns kommun
karl-henrik.logren@nykvarn.se
Tel. 08-555 010 39

Kenneth Frisk, projektledare Nykvarns kommun
Kenneth.Frisk@Nykvarn.se

Tel. 08-555 010 62

Området Ånsta ligger på gränsen till Södertälje kommunoch omfattar ca 112 hektar. Här ska verksamhet kunna utvecklas inom logistik, ej störande industri, kontor och lager inom ramen för logistikområdet Stockholm Syd.

Aktuellt i projektet

Maj 2021: Projekteringen är påbörjad.

Kontakt

Kenneth Frisk, projektledare Nykvarns kommun
Kenneth.Frisk@Nykvarn.se

Tel. 08-555 010 62

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.