Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Nya Lillhaga förskola

Lillhaga förskola har rivits och ersätts med en ny byggnad i två plan med åtta avdelningar. I enlighet med den nya detaljplanen utvidgas skoltomten med fastigheten Räfflan 4 samt genom att gång- och cykelvägen söder om förskolan flyttas söderut.

Bakgrund till projektet

Nykvarn växer också befolkningsmässigt och därmed behovet av att uppföra nya lokaler. I enlighet med utkastet till lokalförsörjningsplan så finns behov av att i närtid uppföra nya förskolor.

En besiktning av Lillhaga förskola genomfördes i november 2015. Slutsatsen blev att förskolan är i stort behov av omfattande renoverings- och ändringsarbeten för att återfå hela och funktionella ytskikt utvändigt och invändigt. Dessutom uppfylls inte kraven enligt energihushållning, tillgänglighet, säkerhet vid användning, luftkvalité med mera.

Lillhaga förskola hade tidigare fem avdelningar, tre för de yngsta barnen och två för de äldre barnen. Sedan höstterminen 2017 har Lillhaga förskolas avdelningar evakuerats till Furuborgsskolan, med anledning av ovan nämnda problem.

Ny detaljplan

En ny detaljplan för Lillhaga förskola vann laga kraft sommaren 2018. Detaljplanen säkerställer en utökning av skolgården och medger en byggnad med totalhöjd 10 meter som ska placeras minst 5 meter från fastighetsgräns.
Detalplanen hittar du här

Beslut om investering

Beslut om att avsätta investeringsmedel till byggnation av Lillhaga förskola har gjorts av kommunstyrelsen den 26/3 2019 och av kommunfullmäktige den 11/4 2019.

Beslut om bygglov

Ansökan om bygglov har genomförts och Bygg- och Miljönämnden fattade den 2/9 2019 beslut om att ge bifall till bygglovsansökan.

Nybyggnation

Utbildningskontoret har tagit fram riktlinjer för förskolor och skolors pedagogiska lärmiljöer. De har också har granskat ritningar och konstaterat att den föreslagna byggnaden uppfyller riktlinjerna och beslut har tagits av Utbildningsnämnden i februari 2019.

Under våren 2019 har en upphandling genomförts. Byggentreprenör är Byggteknik i Tumba Produktion AB har tilldelats uppdraget. Byggnationen påbörjades under hösten 2019 och beräknas vara klar i april 2021.

Gång- och cykelvägen har flyttats och vikbommar ska installeras vid Eldarevägen.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.