Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Nya Lillhaga förskola

Nya Lillhaga förskola ersätter den gamla som rivits. I enlighet med den nya detaljplanen utvidgas skoltomten med fastigheten Räfflan 4 och genom att gång- och cykelvägen söder om förskolan flyttas söderut.

En besiktning av gamla Lillhaga förskola i november 2015 visade att förskolan var i stort behov av omfattande renoverings- och ändringsarbeten för att återfå hela och funktionella ytskikt utvändigt och invändigt. Dessutom uppfylldes inte kraven på energihushållning, tillgänglighet, säkerhet vid användning, luftkvalitet med mera.

Mot bakgrund av detta och med hänsyn till befolkningsökningen och behovet av nya förskolor beslutade kommunen att ersätta bygganden med en ny, i två plan och plats för åtta avdelningar.

Lillhaga förskola hade tidigare fem avdelningar, tre för de yngsta barnen och två för de äldre barnen. Sedan höstterminen 2017 har Lillhaga förskolas avdelningar varit evakuerade till Furuborgskolan.

När förskolan har invigts tas i september/oktober en av paviljongerna bort från Björkestaskolan. Även paviljongen på gamla IP tas bort. Den sista paviljonen på Björkestaskolan beräknas tas undan hösten 2022.

Ny detaljplan

En ny detaljplan för Lillhaga förskola vann laga kraft sommaren 2018. Detaljplanen säkerställer en utökning av skolgården och medger en byggnad med totalhöjd 10 meter som ska placeras minst 5 meter från fastighetsgräns.
Detaljplanen hittar du här

Aktuellt i projektet

 

Sensommar 2021: Förskolan tas i bruk.

Våren 2021: Förskolan beräknas vara klar.

Höst 2020: Gång- och cykelväg flyttas och vikbommar installeras vid Eldarevägen.

Hösten 2019: Byggnationen påbörjas.

September 2019: Bygg- och miljönämnden godkänner bygglovsansökan.

Våren 2019: Upphandling görs och byggentreprenören Byggteknik i Tumba Produktion AB tilldelas uppdraget.

April 2019: Kommunfullmäktige bekräftar kommunstyrelsens beslut om investeringsmedel.

Mars 2019: Beslut om att avsätta investeringsmedel till byggnation av Lillhaga förskola tas av kommunstyrelsen.

Februari 2019: Utbildningsnämnden i granskar ritningarna och konstaterar att den föreslagna byggnaden uppfyller utbildningskontorets riktlinjer för förskolor och skolors pedagogiska lärmiljöer. Tar beslut om att bygga förskolan.

Byggfakta

Storlek: 2 000 m2, i två plan
Antal förskoleplatser: ca 140
Antal pedagoger: 25-30
Antal avdelningar: 8

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.