Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Lillhaga förskola

Lillhaga förskola har rivits och ersätts med en ny byggnad i två plan med åtta avdelningar. I enlighet med den nya detaljplanen utvidgas skoltomten med fastigheten Räfflan 4 samt genom att gång- och cykelvägen söder om förskolan flyttas söderut.

Bakgrund till projektet

Nykvarn växer också befolkningsmässigt och därmed behovet av att uppföra nya lokaler. I enlighet med utkastet till lokalförsörjningsplan så finns behov av att i närtid uppföra nya förskolor.

En besiktning av Lillhaga förskola genomfördes i november 2015. Slutsatsen blev att förskolan är i stort behov av omfattande renoverings- och ändringsarbeten för att återfå hela och funktionella ytskikt utvändigt och invändigt. Dessutom uppfylls inte kraven enligt energihushållning, tillgänglighet, säkerhet vid användning, luftkvalité med mera.

Lillhaga förskola hade tidigare fem avdelningar, tre för de yngsta barnen och två för de äldre barnen. Sedan höstterminen 2017 har Lillhaga förskolas avdelningar evakuerats till Furuborgsskolan, med anledning av ovan nämnda problem.

Ny detaljplan

En ny detaljplan för Lillhaga förskola vann laga kraft sommaren 2018. Detaljplanen säkerställer en utökning av skolgården och medger en byggnad med totalhöjd 10 meter som ska placeras minst 5 meter från fastighetsgräns.
Detalplanen hittar du här

Beslut om investering

Beslut om att avsätta investeringsmedel till byggnation av Lillhaga förskola har gjorts av kommunstyrelsen den 26/3 2019 och av kommunfullmäktige den 11/4 2019.

Beslut om bygglov

Ansökan om bygglov har genomförts och Bygg- och Miljönämnden fattade den 2/9 2019 beslut om att ge bifall till bygglovansökan.

Nybyggnation

Utbildningskontoret har tagit fram riktlinjer för förskolor och skolors pedagogiska lärmiljöer. De har också har granskat ritningar och konstaterat att den föreslagna byggnaden uppfyller riktlinjerna och beslut har tagits av Utbildningsnämnden i februari 2019.

Under våren 2019 har en upphandling genomförts. Byggentreprenör är Byggteknik i Tumba Produktion AB har tilldelats uppdraget. Byggnationen påbörjades under hösten 2019. Exakt tidplan för färdigställande är ännu inte fastlagt med entreprenören.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.