Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Kaffebryggaren 1 mfl

Syftet med detaljplanen är att utveckla området med fler bostäder och utveckla de befintliga bostadshusen i området. Området ligger i tätorten intill kvarteret Karaffen och längs Järnavägen och Stenkullevägen.

Planförslaget möjliggör nya flerbostadshus i fem våningar mot Centrumvägen och ett punkthus i åtta våningar mot Järnavägen. Mot Stenkullevägen möjliggörs radhusbebyggelse i två våningar. På de befintliga bostadshusen möjliggörs två våningars påbyggnad och till totalt fem våningar. Exploateringen sker med privata aktörer och kommunen utför vatten- och avloppsåtgärder för att möjliggöra exploateringen.

Området blir på sikt en förlängning av Nykvarns centrum och innebär att fler lägenheter skapas inom gångavstånd från Nykvarns centrum och Nykvarns station med god tillgång till kollektivtrafik.

Planområdet är cirka 3 ha varav cirka 2,7 ha kvartersmark. I delar av tillkommande byggnadsbestånd tillåts även vård och kommersiella verksamheter i entréplan.

Aktuellt i projektet

Samtal med markägaren och projektering pågår.

Kommande väg- och vattenarbeten

Kulvertering av ledningar genom kvartersmark
Byggstart våren 2021. Beräknas blir klart under 2021.

Flytt av dagvattenledning till Centrumvägen
Byggstart våren 2021. Beräknas blir klart under 2021.

Utbyggnad av lokalgata och VA
Ny lokalgata kommer att byggas mellan Centrumvägen och Stenkullevägen.

Byggstart våren 2021. Beräknas blir klart under 2021.

Centrumvägen
Ombyggnation och anpassning av Centrumvägen kommer att genomföras för att anpassa vägen till den nybyggda fastigheten. Byggstart 2021. Beräknas blir klart under 2021.

Markarbete
Friläggning av tomtmark påbörjar under hösten/vintern 2020. Träden intill Centrumvägen kommer att avverkas.


Kontaktperson:
Mats Ingvaldsson
mats.ingvaldsson@nykvarn.se
Projektledare Nykvarns kommun


Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.