Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Gång- och cykelväg mellan Nykvarn och Södertälje

Projektets avgränsning framgår av kartan ovan (från Vasa i Södertälje till Mörby i Nykvarn, via Almnäs, totalt 5,9 km).

Detta är ett samverkansprojekt mellan Södertälje kommun och Nykvarns kommun, med statlig medfinansiering för regionala cykelstråk. Gång- och cykelvägen går från Mörby till Vasa trafikplats i Södertälje, via Almnäs.

Det har saknats bra möjligheter att ta sig gående och cyklande mellan Nykvarn och Södertälje. Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan orterna är ett led i att förbättra förutsättningarna för att ta sig fram på cykel och till fots.

Gång- och cykelvägen går till största delen på den gamla befintliga banvallen och har en bredd av 3,8 meter. På så sätt tas redan byggd infrastruktur tillvara för att minimera kostnader och undvika nya avtryck i landskapet.

Gång- och cykelvägen är belyst och hårdgjord så att den kan användas året runt, både för arbetspendling och rekreation. En ny väg är planerad mellan cirkulationsplatsen i Mörby och viadukten. 

I samband med att den återstående vägsträckan byggs så planeras även en huvudledning för dricksvatten utmed vägen. Den resterande delen av gång- och cykelvägen kommer att anslutas till den nya vägsträckningen. Arbetet beräknas starta hösten 2021.

I väntan på att nästa etapp av utbyggnaden färdigställs finns en tillfällig väg att följa för att komma till nya cykelvägen. Följ orange vägvisning.

Mål

  • Att skapa en naturlig och trivsam miljö för invånarna att med cykel kunna ta sig mellan kommunerna.
  • Asfaltera och förstärka den gamla banvallen.
  • En ordentligt belyst och säkerhetsmässigt utformad gång- och cykelväg.

Utformning av gång- och cykelvägen

  • Hårdgjord slityta (ABT 11, 50 mm)
  • 3,8 meter bred (Gäller hårdgjord bredd)
  • Belysningspunkter ca var 30:e meter

Sträckdragning för Södertälje kommuns del är 3 750 meter
(uppdelat på två delar, 1 350 respektive 2 400 meter).

Sträckdragning för Nykvarns kommuns del är 2 150 m
(uppdelat på två delar, 700 respektive 1 450 meter).

Aktuellt i projektet

April 2022: Upphandling av gång- och cykelväg och gata pågår.

Februari 2022: En ny version av detaljplan planeras gå ut på granskning i april.

Oktober 2021: Detaljplan planeras att gå ut på granskning i december.

Maj 2021: Projektering för sista delen av gång- och cykelvägen och vägen från cirkulationsplatsen pågår. Förstärkningsåtgärder på gång- och cykelvägsbron över Måsnaren beräknas starta under året.

April 2021: Vikbommar uppsatta vid grusvägen i anslutning till Mörbyvägen.

Mars 2021: Förstärkning av gång- och cykelbron vid sjön Måsnaren i Almnäs planeras att starta under året.

Februari 2021:
Vikbommar planeras att sättas upp vid grusvägen i anslutning till Mörbyvägen.

September 2020: Den grusväg som går längs järnvägen, mellan cirkulationsplatsen vid Mörbyvägens slut och fram till den nya cykelvägen, ska tillfälligt ställas i ordning i väntan på en permanent väg.

Projektledare

Kenneth Frisk

Tel. 08-555 010 62
kenneth.frisk@nykvarn.se

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.