Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Gång- och cykelväg mellan Nykvarn och Södertälje

Projektets avgränsning framgår av kartan ovan (från Vasa i Södertälje till Mörby i Nykvarn, via Almnäs, total 5900m).

Detta är ett samverkansprojekt mellan Södertälje kommun och Nykvarns kommun, med statlig medfinansiering för regionala cykelstråk. Sträckdragningen är från Vasa trafikplats i Södertälje kommun via Almnäs till Mörby i Nykvarns kommun.

I dag saknas det bra möjligheter att ta sig gående och cyklande mellan Nykvarn och Södertälje. Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Södertälje och Nykvarn är ett led i att förbättra förutsättningarna för att ta sig mellan kommunerna på cykel och även till fots.

Gång- och cykelväg är planerad för att till största delen gå på den gammal befintliga banvallen och få en bredd av 3.8 meter. Den ska vara belyst och hårdgjord, vilket borgar för att den ska kunna användas året runt. Både för arbetspendling och rekreation.

Att använda sig av den gamla banvallen är också ett sätt att tillvara ta redan byggd infrastruktur för att minimera kostnader och inte göra nya avtryck i landskapet.

Mål

  • Att skapa en naturlig och trivsam miljö för våra invånare att med cykel kunna ta sig mellan kommunerna.
  • Asfaltera och förstärka den gamla banvallen.
  • En ordentlig belyst och säkerhetsmässigt utformad gång- och cykelväg.

Utformning av gång- och cykelvägen

  • Hårdgjord slityta (ABT 11, 50 mm)
  • 3,8 meter bred (Gäller hårdgjord bredd)
  • Belysningspunkter ca var 30:e meter

Sträckdragning för Södertälje kommuns del är 3750 m
(uppdelat på två delar, 1350 m respektive 2400m).

Sträckdragning för Nykvarns kommuns del är 2150 m
(uppdelat på två delar, 700m respektive 1450m)

Aktuellt i projektet

Upphandling av entreprenör pågår. Arbetet beräknas starta under hösten 2020 och vara klart under året.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.