Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Gång- och cykelväg mellan Nykvarn och Södertälje

Projektets avgränsning framgår av kartan ovan (från Vasa i Södertälje till Mörby i Nykvarn, via Almnäs, total 5900m).

Detta är ett samverkansprojekt mellan Södertälje kommun och Nykvarns kommun, med statlig medfinansiering för regionala cykelstråk. Gång- och cykelvägen ska gå från Mörby till Vasa trafikplats i Södertälje, via Almnäs.

I dag saknas det bra möjligheter att ta sig gående och cyklande mellan Nykvarn och Södertälje. Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan orterna är ett led i att förbättra förutsättningarna för att ta sig fram på cykel och till fots.

Gång- och cykelvägen är ska till största delen gå på den gamla befintliga banvallen och få en bredd av 3,8 meter. På så sätt tas redan byggd infrastruktur tillvara för att minimera kostnader och undvika nya avtryck i landskapet.

Gång- och cykelvägen ska vara belyst och hårdgjord så att den ska kunna användas året runt, både för arbetspendling och rekreation. En ny väg är planerad mellan cirkulationsplatsen i Mörby och viadukten. 

En huvudledning för dricksvatten planeras på den delsträckan som inte är asfalterad idag. Sträckan asfalteras när ledningen är byggd. Arbetet beräknas starta under mars-april 2021.

Mål

  • Att skapa en naturlig och trivsam miljö för invånarna att med cykel kunna ta sig mellan kommunerna.
  • Asfaltera och förstärka den gamla banvallen.
  • En ordentligt belyst och säkerhetsmässigt utformad gång- och cykelväg.

Utformning av gång- och cykelvägen

  • Hårdgjord slityta (ABT 11, 50 mm)
  • 3,8 meter bred (Gäller hårdgjord bredd)
  • Belysningspunkter ca var 30:e meter

Sträckdragning för Södertälje kommuns del är 3 750 meter
(uppdelat på två delar, 1 350 respektive 2 400 meter).

Sträckdragning för Nykvarns kommuns del är 2 150 m
(uppdelat på två delar, 700 respektive 1 450 meter).

Aktuellt i projektet

September 2020: Vägen ska asfalteras i oktober och därefter slutbesiktas.

Den grusväg som går längs järnvägen, mellan cirkulationsplatsen vid Mörbyvägens slut och fram till den nya cykelvägen, ska tillfälligt ställas i ordning i väntan på en permanent väg.

Våren 2020: Upphandling av entreprenör pågår. Arbetet beräknas starta under hösten 2020 och vara klart under året.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.