Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Gamla IP (Nykvarn 10:25 och 10:27)

Illustration över bebyggelsen med flerbostadshus i bakgrunden och en gång- och cykelväg i förgrunden.

På gamla idrottsplatsen i centrala Nykvarn planeras nya bostäder i hus om två till fyra våningar.

Den nya bebyggelsen på gamla IP, mitt emot Folkets park, ska bestå av flerbostadshus i två till fyra våningar med möjlighet till etagevåning. Husen grupperas kring en skyddad gårdsmiljö.

Parkeringsplatser ska finnas i garage under gården och på markparkering utefter områdets gräns. Infarten till parkering ligger på Gammeltorpsvägen.

Gammeltorpsvägen får en gång- och cykelväg och Dammstugevägen förses med gångtrottoar.

I områdets norra och södra del skapas allmänna parker. Denna norra parken blir en aktivitetspark och den södra främst plats för vila och återhämtning.

Förslaget till bebyggelse har tagits fram av HSB och totalt 15 huskroppar planeras längs med områdets gränser. Våningsantalet skiljer sig mellan huskropparna, de som gränsar mot Dammstugevägen och kvarteret Finskrapan är två våningar höga, resterande mellan tre och fyra våningar. Utöver dessa finns möjlighet att skapa en etagevåning med ytterligare 3,2 meters nockhöjd.

Sammanlagt planeras 80-90 lägenheter i varierande storlek om 2-5 rum och kök.

HSB har visningsbod på platsen.

Till HSB:s information om bostäderna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens arbete

Nykvarns kommun ansvarar för väg- och vattenarbeten och ska förutom anslutning av vatten och avlopp anlägga den lokala gatan i området. Dammstugevägen ska också rustas upp.

Aktuellt i projektet

Juli 2022: Markarbeten för radhusen pågår och grundplatta för garaget och flerbostadshus gjuts.

Februari 2022: Pålningsarbete påbörjas.

10 november 2021: Björkarna tas ned men återplanteras igen när vägen rustas.

29 oktober 2021: Första spadtag för byggnationen med HSB och köpare.

7 juli 2021: Lantmäteriet gör en fastighetsförrättning.

Kontakt

Johan Elfving, projektledare HSB
johan.elfving@hsb.se

Kenneth Frisk, projektledare Nykvarns kommun
kenneth.frisk@nykvarn.se

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.