Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Furuborghallen

Nykvarns kommun har ambitionen att utveckla Furuborg till ett samlat sport- och fritidsområde. Här finns ytor för bland annat kommande sporthallar, ishall och simhall. Den första nya byggnaden är en idrottshall, Furuborghallen.

Den nya Furuborghallen ska dagtid användas av Furuborgskolan för idrottsundervisning. Kvällstid och helger ska föreningar kunna nyttja hallen. I planlösningen har det därför lagts in olika förrådsytor.

Rymliga lounger på både övre och nedre plan gör även hallen lämplig för en rad olika arrangemang, aktiviteter och event för såväl näringsliv som föreningar och privatpersoner, till exempel mässor och konserter. Som en del i processen med att utforma hallen genomfördes ett möte med ideella föreningar hösten 2018. Under våren 2021 har kultur- och fritidskontoret en dialog med föreningslivet om hur hallen kan användas.

Hallen har en fast läktare med 450 sittplatser och en skjutbar läktare med 1 000 sittplatser. Det finns även utrymmen för omklädning/dusch, kök och cafeteria

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade beslut den 11 april 2019 om att tilldela investeringsbeloppet 115 Mkr och driftbudget på 6,4 Mkr/år för Furuborghallen.

I beslutet ligger hall A+hall B+ skjutläktare för 1000 personer. I investeringen ingår också att iordningställa parkeringsytor. Upphandling har genomförts och Tuna Förvaltning & Entreprenad AB från Eskilstuna har tilldelats uppdraget. Bygg- och miljönämnden i Nykvarn har beviljat bygglov. Byggnation har påbörjats i september 2019, en färdig Furuborghall är klar till årsskiftet 2020/2021.

Följ byggnationen via webbkamera:
http://www.webbkameror.se/byggkameror/tuna/ Länk till annan webbplats.

Byggfakta

Yta: ca 5 445 m2
Läktarplatser: Ca 450 på fast läktare. Ca 980 på mobil läktare. Dessutom ståplatser längs balkong/
korridor på plan 2.
Omklädningsrum: Sju för spelare, ett för domare. Separata omklädningsrum för personal.
Servering: Kiosk med kyl- och uppvärmningsmöjligheter.
Driftstart: Höstterminen 2021.

Furuborg - ett samlat område för sport/fritid

På Furuborgområdet finns idag två konstgräsplaner för fotboll och en bågskyttebana. Kommunen äger ytterligare mark, och det finns en detaljplan som medger fortsatt utbyggnad av byggnader och planer för sport och fritid.

Stora ambitioner finns på lång sikt att utveckla nya hallar, men den kommunala ekonomin avgör när de kan byggas och driftsättas. I de långsiktiga tankarna för området finns därför utrymme för ishall, simhall, ytterligare hallar för padel och annan sport, lokaler för brottning och kampsport. Men också ytor för tennis och friidrott.

Hösten 2017 genomfördes ett möte om Furuborg där alla föreningar var inbjudna. Mötet gav ett tydligt positivt besked om att samla alla olika hallar till ett enda område i tätorten, Furuborgområdet. Genom detta så blir området en tydlig punkt där hela samhället kan samlas kring sport- och fritid. Men att det också är en ekonomisk fördel att kunna samnyttja parkering, och även andra frågor som ett gemensamt cafe, gemensamma kansliytor mm. Vidare gav mötet input både kring ytterligare hallar, och behov av förråd för de olika verksamheterna i dessa. Men också idéer om hur man skulle kunna försöka få med spontanidrottsytor i mellan de olika hallarna och banorna. Mötet skapade också en förståelse för att kommunen måste börja med Furuborghallen, som kan fungera som en idrottshall för Furuborgsskolan

En skiss över kommande Furuborgsområdet. Den kommande Furuborghallen, som byggstartas nu, är markerad i mörkare grå färg i skissen. Övriga byggnader och planer är möjligheter i en framtid.

Skissbild inifrån hallen.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.