Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Furuborghallen

Nykvarns kommun har en ambition om att fortsätta utveckla Furuborg till ett samlat sport- och fritidsområde. Här finns ytor för kommande sporthallar, ishall, simhall mm. Den första nya byggnaden är en idrottshall, Furuborghallen, för den nya Furuborgskolan. Den nya hallen ska också kunna nyttjas av föreningar på kvällar och helger.

Furuborg - ett samlat område för sport/fritid

På Furuborgområdet finns idag två konstgräsplaner för fotboll och en bågskyttebana. Kommunen äger ytterligare mark, och det finns en detaljplan som medger fortsatt utbyggnad av byggnader och planer för sport- och fritid. Stora ambitioner finns på lång sikt att utveckla nya hallar, men det är också en fråga om kommunal ekonomi när dessa hallar kan byggas och driftsättas. Men redan nu behöver de långsiktiga tankarna med området finnas med, så att det i en framtid finns möjlighet att realisera idéerna om en egen ishall, en egen simhall, ytterligare sporthallar, hall för paddeltennis, lokaler för brottning och kampsport. Men också ytor för tennis och friidrott.

Hösten 2017 genomfördes ett möte om Furuborg där alla föreningar var inbjudna. Mötet gav ett tydligt positivt besked om att samla alla olika hallar till ett enda område i tätorten, Furuborgområdet. Genom detta så blir området en tydlig punkt där hela samhället kan samlas kring sport- och fritid. Men att det också är en ekonomisk fördel att kunna samnyttja parkering, och även andra frågor som ett gemensamt cafe, gemensamma kansliytor mm. Vidare gav mötet input både kring ytterligare hallar, och behov av förråd för de olika verksamheterna i dessa. Men också idéer om hur man skulle kunna försöka få med spontanidrottsytor i mellan de olika hallarna och banorna. Mötet skapade också en förståelse för att kommunen måste börja med Furuborghallen, som kan fungera som en idrottshall för Furuborgsskolan

En skiss över kommande Furuborgsområdet. Den kommande Furuborghallen, som byggstartas nu, är markerad i mörkare grå färg i skissen. Övriga byggnader och planer är möjligheter i en framtid.

Furuborghallen - för skolan och föreningar

När Furuborgskolan byggts med både en F-3 skola och en 4-6 skola, så behöver det enligt skollagen också finnas en idrottshall att kunna bedriva idrottsundervisningen. Vi har valt att placera Furuborghallen på kommunens mark i så nära anslutning till skolan som det är bara möjligt. Både söderut, och västerut finns möjlighet att på kommunal mark växa med nya hallar. På sikt är ambitionen att också göra det möjligt att förvärva marken österut.

Furuborghallen är samtidigt förberedd för att kunna nyttjas av föreningar på kvälls- och helgtider, bland annat genom att det i planlösningen lagts in mycket olika förrådsytor.

Hallen har en fast läktare med 450 sittplatser och en skjutbar läktare med 1000 sittplatser. Det finns även utrymmen för omklädnad/dusch, kök och cafeteria

Som en del i processen med att utforma hallen så genomfördes ett möte med ideella föreningar hösten 2018.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade beslut den 11 april 2019 om att tilldela investeringsbeloppet 115 Mkr och driftbudget på 6,4 Mkr/år för att genomföra Furuborghallen. I beslutet ligger både hall A+hall B+ skjutläktare för 1000 personer. I investeringen ingår också att iordningställa parkeringsytor. Upphandling har genomförts och Tuna Förvaltning & Entreprenad AB från Eskilstuna har tilldelats uppdraget. Bygg- och Miljönämnden i Nykvarn har beviljat bygglov. Byggnation har påbörjats i september 2019, en färdig Furuborghall är klar till årsskiftet 2020/2021.

Följ byggnationen via webbkamera:
http://www.webbkameror.se/byggkameror/tuna/länk till annan webbplats

Skissbild inifrån

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.