Nyhet 29 juli 2020 08:46

Tillfälligt mer vatten i Turingeån

Snart mer vatten, i alla fall tillfälligt.

Det har varit en torr vår och sommar. Det påverkar Turingeån som har lägre vattenstånd än vanligt. De närmaste dagarna höjs nivån tillfälligt när vatten spolas igenom.

Den senaste tiden har vattnet i Turingeån sjunkit markant. Att vattenflödet är lågt hör samman med minskad nederbörd och därmed även lägre grundvattennivåer än normalt de senaste åren.

– Vi har de senaste tre somrarna bara haft mellan 50 och 75 procent av den normala mängden nederbörd. Det gör att vattennivån blir lägre i Yngern. Det påverkar i sin tur flödet i Turingeån. Men vi kommer de närmaste dagarna att spola igenom mer vatten, så läget blir lite bättre framöver, i alla fall tillfälligt, förklarar kommunens gata- och parkchef Claes Eriksson.

Enligt en vattendom från 1950-talet har kommunen ansvar för vattenföringen i ån och för de anläggningar som reglerar den. Ån ska ha en genomströmning på minst 70 liter/sekund och en fåra i mitten med visst djup och bredd.

Samtidigt har kommunen ansvar för att hålla vattennivån i Yngern inom vissa gränser. För högt vatten i Yngern påverkar fastigheterna runt sjön negativt. Samma sak gäller om nivån blir för låg – fast med andra konsekvenser. Därför "buffrar" kommunen vatten inom den lagstadgade nivån för att vattnet ska räcka hela säsongen och risken för skador på åns biotop ska minimeras.

På vissa håll har dessutom bäverfördämningar stoppat flödet i ån. För att riva en fördämning krävs det tillstånd från länsstyrelsen eftersom bävrar enligt lag är biotopskyddade.

– Vi ansöker regelbundet om tillstånd från länsstyrelsen om att under höst och vårvinter få riva bäverfördämningar och bedriva skyddsjakt. Vi kan inte ansöka om generella tillstånd, utan måste ansöka på nytt varje gång. Det gör att det kan ta tid, säger Claes Eriksson.

Till följd av den minskade genomströmningen har dammar och å börjat växa igen i sommar. Men kommunen saknar i dag formell rättighet att röja i ån och dammarna.

– Ån och dammarna har i dag ett par hundra olika ägare. Eftersom de inte är organiserade i någon samfällighet så saknas det en huvudman för ansvaret. Det innebär att kommunen inte har någon formell rätt att utföra åtgärder utan godkännande från alla delägare, säger Claes Eriksson som dock hoppas att man på sikt ska kunna lösa frågan om huvudmannaskapet för hela vattendraget.

– Men det kommer att ta tid innan vi har nått dit. Under sensommar och höst ska vi ändå röja vass i Stålbruksdammen och i Järndammen, vid Herrgården. Vi vill kunna säkerställa vattenföringen, säger Claes Eriksson.

Mer information om hur sjöar och vattendrag tas om hand finns i kommunens vattenplanöppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 29 juli 2020 10:49

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.