Nyhet 31 januari 2020 14:46

Stockholm Syd växer fram

Kommunikationsmöjligheterna är bra och ytorna stora. Flera parallella planarbeten pågår för att utveckla Stockholm Syd, området mellan Södertälje och Nykvarn.

Stockholm Syd pekas ut både i den regionala planen (RUFS) och i kommunens översiktsplan som lämpligt för logistik ‑ även om det finns andra planer också. Området består av fyra olika detaljplaner.

I den södra delen, nedanför järnvägen, verkar kommunen för ett miljömotorcentrum för testbana och forskning kring eldrivna fordon. Där ska även testcentret SEEL byggas och drivas i samverkan mellan stat, akademi och näringsliv för att utveckla nästa generations hållbara innovativa lösningar för elbilar, lastbilar, bussar och andra elfordon, inklusive batteriutveckling.

Ett första steg mot att bebygga området norr om järnvägen påbörjades i höstas när arbetet med en ny cirkulationsplats startade. Det här är också startpunkten för den nya gång- och cykelvägen till Södertälje som ska knyta ihop kommunerna. Arbetet beräknas ta cirka ett år.

– I den norra delen pågår just nu projektering av infrastruktur inom vägar, vatten och el för att kunna utnyttja ytorna till exempel för logistik, e-handel eller lagerverksamhet när detaljplanen vunnit laga kraft, säger Stefan Sköldén, mark- och exploateringschef i kommunen.

Efterhand som området utvecklas byggs hela kvarter med huvud- och lokalgator, trädplanteringar och gång- och cykelvägar.

– I planeringen kommer vi att bevara en hel del natur och lägger mycket pengar på kompensationsåtgärder för våtmark, säger Fredrik Seth, projektledare i Nykvarns kommun.

Stockholm Syd delas mellan två kommuner och några privata aktörer men på sikt är tanken att området ska ses som en helhet. I Södertälje heter området Almnäs och i Nykvarn kallas det för Mörby.

– Området har sedan länge använts för olika ändamål. Redan på 60-talet hölls militärövningar här och nu är det Stockholms största verksamhetsområde för logistik, fortsätter Fredrik.

Fakta Stockholm Syd

  • 1 000 hektar stort område mellan Nykvarn och Södertälje
  • Nära både E20 och E4
  • Nära till Södertälje hamn
  • Tillgång till industrispår
  • Närhet till Skavsta flygplats
  • 30 min till Stockholm

Senast uppdaterad: 31 januari 2020 14:48

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.