Nyhet 30 juni 2020 13:08

Ny lag för att stoppa trängsel på serveringsställen

Serveringsställen som bryter mot riktlinjerna om trängsel kan från och med 1 juli stängas efter beslut från kommunens bygg-och miljönämnd. Riksdagen fattade den 17 juni 2020 beslut om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att minska smittspridningen av corona.

Enligt den nya lagen ska den som driver ett serveringsställe, som till exempel en restaurang, bar eller kafé, ansvara för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset som orsakar covid-19.

För Nykvarns kommuns del innebär detta att vi under sommaren och resten av året kommer fortsätta att ha tillsyn över de serveringsställen i kommunen där riskerna för spridning ses som störst. Vid tillsynen kontrollerar vi till exempel att avstånden mellan bord för olika sällskap är tillräckliga, att information om handtvätt och om att hålla avstånd finns. Nytt med den nya lagen är att kommunens bygg- och miljönämnd har möjlighet att besluta om de föreläggande eller förbud som krävs för att risken för smitta ska minimeras. Tillsynen kommer att utföras av kommunens miljöinspektörer som i första hand kontrollerar och informerar verksamhetsutövarna om hur de på bästa sätt ska kunna hantera sin verksamhet för att minimera smittspridningen. Den nya lagen innebär att det finns verktyg för nämnden att ta till om det finns mycket brister på ett serveringsställe som orsakar trängsel och innebär en risk för allmänheten.

Bygg- och miljönämnden vid behov samråda med regionens smittskyddsläkare. Även Länsstyrelsen ger kommunerna i länet stöd, råd och vägledning.

Lagen börjar gälla den 1 juli 2020 och slutar att gälla den 31 december 2020.

För trängsel på andra platser än serveringar, till exempel i butiker, kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg, gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Föreskriften beskriver verksamheternas ansvar, men även allas personliga ansvar för att hålla tillräckliga avstånd. Den innehåller inga sanktionsmöjligheter, och därför är det ingen, inte heller kommunen, som har tillsynsansvar eller som kan utdöma sanktioner. Ansvaret att föreskriften följs ligger på verksamheterna och på allmänheten. En föreskrift är som en lag, det vill säga: den ska följas.

Här kan du läsa lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen SFS 2020:526 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 30 juni 2020 13:08

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.